Průmyslová systémová kabeláž – páteř integrovaného průmyslu

Vysoce výkonná kabeláž představuje páteř integrovaného průmyslu. Zajišťuje rychlou a spolehlivou výměnu dat, umožňuje přenášet velké objemy dat a zaručuje komplexní propojení všech oblastí průmyslu, od výroby až po administrativu.

Pro techniku datových sítí vyplývají z těchto požadavků jasně identifikovatelné vývojové priority. V popředí stojí požadavek na vyšší výkon, tedy stále větší šířku přenosového pásma pro síťovou infrastrukturu. V průmyslu však hraje roli další aspekt – síť musí spolehlivě fungovat ve všech prostředích a za všech mechanických a chemických vlivů. Vysoké výkyvy teplot, extrémně náročné podmínky prostředí, vlhkost, sucho ani mechanické vlivy nesmějí mít dopad na provozní spolehlivost sítě. Zároveň je také nutné harmonizovat rozhraní, aby se zkrátila doba přenosu dat a minimalizovaly možné zdroje chyb. Toho lze dosáhnout vysokou mírou standardizace hardwaru a softwaru. Třetím prvkem je větší nezávislost síťové infrastruktury na konkrétních aplikacích, tj. obecné využívání síťové infrastruktury.

Na těchto třech aspektech, tj. výkonu, standardizaci a obecné použitelnosti, vývojáři v technologické skupině HARTING usilovně pracují. V neposlední řadě se společnost HARTING aktivně podílí na mezinárodní standardizaci techniky datových sítí. Odborníci ze společnosti HARTING tak působí v národních i mezinárodních orgánech, jako jsou ISO nebo IEC.

Portfolio strukturované kabeláže

Společnost HARTING v současné době nabízí kompletní systém strukturované kabeláže pro datová centra, kanceláře a průmysl. Portfolio je založeno na měděných a optických komponentech a kombinuje technologii preLink® s klasickou připojovací technikou IDC, která nevyžaduje použití nástrojů.

Současný sortiment čtyřpárové propojovací techniky, kabelů a systémové kabeláže společnosti HARTING pro techniku datových sítí je určen pro šířku přenosového pásma 500 MHz. Odpovídá kategorii 6A podle ISO/IEC a zajišťuje spolehlivý přenos dat rychlostí až 10 Gbps. V průmyslových aplikacích nabízí kategorie 6A dostatečnou rezervu. Na provozní úrovni často stále převládá dvoupárová kabeláž využívaná zejména pro automatizační profily, jako je PROFINET. Vyznačuje se vysokým podílem montážních prací na místě instalace a omezením přenosu dat na standard Fast Ethernet. Společnost HARTING modernizovala svůj sortiment kabeláže směrem ke kategorii 6A i pro tyto aplikace. Sortiment čtyřpárových produktů je tak v současné době k dispozici i pro PROFINET. Díky tomu získáte na mnoho let jistotu, že vaše investice nepřijde nazmar.

Hledíme vstříc budoucnosti

V budoucnu bude nepochybně zapotřebí ještě větší šířka pásma. Odborníci společnosti HARTING proto už dnes pracují na nové generaci sítí. V rámci výzkumného projektu, který probíhá ve spolupráci s univerzitou Reutlingen a dalšími odbornými institucemi, se zabývá návrhem a testováním nových technologií pro přenos rychlostí 100 Gbps po symetrických přenosových kanálech na bázi mědi.