Industriellt systemkablage – ryggraden inom den Integrerade Industrin

Högprestandakablage är ryggraden inom den Integrerade Industrin. Det säkerställer ett snabbt och stabilt datautbyte, möjliggör utbyte av stora datavolymer och säkerställer ett heltäckande nätverk inom alla industriområden från tillverkning till kontoret.

Sådana behov resulterar i enkelt identifierbara utvecklingsprioriteringar för datanätverkstekniken. I förgrunden finns behovet av högre prestanda, d.v.s. allt högre överföringsbandbredd för nätverksinfrastrukturen. Dock finns det en ytterligare aspekt vad gäller industrin – nätverket måste fungera stabilt i alla miljöer och under alla mekaniska och kemiska förhållanden. Höga temperaturfluktuationer, krävande miljöförhållanden, luftfuktighet, torrhet och mekanisk påverkan får inte påverka nätverkets driftpålitlighet. Gränssnitt behöver även harmoniseras för att reducera dataöverföringstider och minimera potentiella felkällor. Det åstadkoms med en höggradig standardisering inom maskinvaran och programvaran. En tredje parameter är att nätverksinfrastrukturen är allt mer oberoende av specifika applikationer, d.v.s. infrastrukturens allmänna utveckling.

Utvecklare hos företagsgruppen HARTING Technology arbetar hårt med dessa tre aspekter, d.v.s. prestanda, standardisering och den allmänna utvecklingen. Sist men inte minst så deltar HARTING aktivt för att forma den internationella standardiseringen inom datanätverkstekniken. Här är HARTING:s experter involverade i nationella och internationella organ som t.ex. ISO/IEC.

Portfölj med strukturerat kablage

HARTING erbjuder för tillfället ett komplett strukturerat kablagesystem för datacenter, kontor och industrin. Portföljen baseras på koppar- och fiberoptikkomponenter och kombinerar preLink®-teknik med klassisk verktygsfri IDC-termineringsteknik.

HARTING:s nuvarande produktsortiment med 4-pars anslutningsteknik, kablar och systemkablar för datanätverksteknik är konstruerad för en överföringsbandbredd på 500 MHz. Det motsvarar kat. 6A per ISO/IEC och säkerställer stabil dataöverföring på upp till 10 Gigabit/s. I industriapplikationer ger kat. 6A tillräckliga reserver. Fältnivån domineras fortfarande av tvåpars kablingstekniken som huvudsakligen används för automationsprofiler som t.ex. PROFINET. Det karakteriseras av en hög andel av installationer på plats och en begränsning till Fast Internet. HARTING har uppgraderat kablagespektrumet i riktning mot kat. 6A även för dessa applikationer. Det innebär att ett fyrpars produktsortiment nu finns att tillgå för PROFINET. Resultatet är att investeringen är säkrad för många år framåt.

En blick in i framtiden

Då ännu större bandbredder kommer att behövas i framtiden arbetar HARTING:s anställda redan på nästa generation nätverk. Ett forskningsprojekt som utförs med universitetet i Reutlingen och andra experter konstruerar och provar nya tekniker för överföring av 100 Gigabit/s via symmetriska kopparbaserade överföringskanaler.