Endüstriyel sistem kablajı - Entegre Endüstrinin omurgası

Yüksek performanslı kablaj, Entegre Endüstrinin omurgasını temsil eder. Hızlı, güvenilir veri alışverişi sağlar, büyük hacimde verinin değiş tokuş edilmesini temin eder ve endüstriyel üretimden arka ofise kadar endüstrinin tüm alanlarında kapsamlı ağ bağlantısını olanaklı kılar.

Bu tür gereksinimler veri ağı teknolojileri için net şekilde tanımlanabilir geliştirme öncelikleri doğurur. Ön planda daha yüksek performans talebi bulunur, yani ağ altyapısı için giderek daha fazla aktarım bant genişliği gerekir. Ancak endüstri açısından ilave bir boyut mevcuttur: Ağ, tüm ortamlarda ve tüm mekanik ve kimyasal etkiler altında güvenilir bir şekilde çalışmalıdır. Yüksek sıcaklık dalgalanmaları, oldukça sert ortam şartları, nem, kuruluk ve mekanik etkiler ağın çalışma güvenilirliğini etkilememelidir. Veri aktarma sürelerini kısaltmak ve potansiyel hata kaynaklarını minimize etmek için arayüzlerin de uyumlu olması gerekmektedir. Bu, yüksek derecede donanım ve yazılım standartlaşması ile başarılır. Üçüncü bir unsur, ağ altyapısının belirli uygulamalardan artan bağımsızlı, yani altyapının jenerik dağıtımıdır.

HARTING Teknoloji Grubu'ndaki geliştirme uzmanları performans, standartlaştırma ve jenerik dağıtılabilirlik olmak üzere bu üç boyut konusunda katıdırlar. Son fakat aynı derecede önemli başka bir husus da, HARTING'in veri ağı teknolojilerinin uluslararası standardizasyonunun şekillenmesine aktif bir şekilde katılıyor olmasıdır. Bu konunda HARTING uzmanları, ISO/IEC gibi ulusal ve uluslararası kurumlara katılım sağlamaktadır.

Yapısal kablaj portföyü

HARTING halihazırda veri merkezleri, ofisler ve endüstri için eksiksiz bir yapısal kablaj sistemi sunmaktadır. Portföy bakır ve fiber optik bileşenleri temel almakta ve preLink® teknolojisini klasik aletsiz IDC sonlandırma teknolojisi ile birleştirmektedir.

HARTING'in 4 çiftli bağlantı teknolojisi, veri ağı teknolojileri için kablolar ve sistem kablolarından oluşan mevcut ürün yelpazesi, 500 MHz aktarım bant genişliği için tasarlanmıştır. ISO/IEC'ye göre Kategori 6A'ya karşılık gelmektedir ve 10 Gigabit/sn'ye kadar güvenilir veri aktarımı sağlamaktadır. Endüstriyel uygulamalarda Kategori 6A, yeterli rezerv sunmaktadır. Saha düzeyinde ise hala, en çok PROFINET gibi otomasyon profilleri için kullanılan iki çiftli kablaj tekniğinin egemenliği söz konusudur. Bu teknik, yüksek oranda yerinde montaj ve Hızlı Ethernet sınırlaması ile farklılaşmaktadır. HARTING, kablaj spektrumunu bu uygulamalar için de Kategori 6A yönünde yükselmiştir. Dolayısıyla PROFINET için halihazırda dört çiftli bir ürün serisi mevcuttur. Bunun sonucunda yatırım güvenliği uzun yıllar güvenceye alınmaktadır.

Geleceğe bakış

Gelecekte daha da yüksek bant genişliği şüphesiz gerekeceğinden HARTING uzmanları gelecek nesil ağlar üzerinde çalışmaya şimdiden başlamıştır. Reutlingen Üniversitesi ile birlikte bir araştırma projesi yürütülmekte ve diğer uzmanlar, bakır temelli simetrik aktarım kanalları üzerinden 100 Gigabit/sn'lik aktarım için yeni teknolojiler tasarlamakta ve test etmektedir.