Dockingstik med testposition til effektfordeling

Indtil nu har dockingstik kun haft status som "sammenkoblet" eller "ikke sammenkoblet". I dag kan man ved hjælp af Han-Modular® Sliding Frame-stik opnå tre forskellige sammenkoblingspositioner. I den mellemliggende tilstand kaldet "testposition", kan et systems signalkredsløb kontrolleres, før der tændes for strømforbindelserne. Som følge heraf er de elektriske og elektroniske komponenter i strømdistributionssystemer bedre beskyttet.

Han-Modular® Sliding Frame - usammenkoblet, testposition og sammenkoblet.

Status for Han-Modular® Sliding Frame:

1. “Frakoblet position”:
Både signal- og strømstikket er frakoblet. Skuffen er ikke i målerskabet.

2. “Testposition”:
Skuffen skubbes ind i målerskabet, og signalstikket sættes sammen i skyderammen. Mellem begge sider af strømstikket, som er placeret ved siden af signalstikket, er der en afstand på ca. 35 mm, så der ikke overføres strøm. Systemet er i en sikker tilstand og kan kontrolleres via det indsatte signalstik.

3. “Arbejdsstilling”:
Når testen er udført, kan skuffen inklusive strømstikket skubbes helt ind i målerskabet. Her bevæger signalstikket i Han-Modular® Sliding Frame sig i retning af skabets bagpanel sammen med skuffen - indtil strømstikket også er i arbejdsstilling. Systemet kan nu sættes i drift på sikker vis.

Mekanisk ukompliceret løsning

Han-Modular® Sliding Frame er særligt velegnet til tilslutning af separate styrings-, regulerings- og omkoblingssystemer i elnettene. Plug-in-systemet, der er mekanisk ukompliceret, kan indtage en "testposition", hvor funktionaliteten af signalforbindelserne kan påvises, inden strømforbindelserne sættes sammen. Systemets komponenter er derfor særligt godt beskyttet, og risikoen for nedetid reduceres. Kunden drager fordel af løsningens enkle mekanik og den brede vifte af Han-Modular®-stik, der kan designes.

Han-Modular® Sliding Frame hjælper med at bevare følsomme signalkredsløb, f.eks. når det drejer sig om installation af styreenheder til elektriske systemer.

HARTING Han®-videoer

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity