Trendy

Modularyzacja

Modularyzacja to jedno z podstawowych wymagań zintegrowanego przemysłu i zmian, które niesie z sobą koncepcja smart factory. Smart factory oznacza odejście od czasochłonnych, sztywnych struktur, takich jak stabilne konfiguracje zakładu.

Cyfryzacja

Postępująca cyfryzacja produkcji przemysłowej wymaga coraz więcej inteligentnego sprzętu na poziomie obiektu. Nasze systemy modułowe wspierają klientów w rozproszonym gromadzeniu danych i ich analizie.