Tüm HARTING lokasyonlarında sürdürülebilirliği yaşamak

Röportaj:
Sven Oßenbrink, VD på Global Facility Management, HARTING Technologiegruppe

Hedef: CO2 nötr arz güvenliği ve olası en yüksek düzeyde kendi kendine yetme. HARTING Teknoloji Grubu'nun kurumsal felsefesi uyarınca "ekolojik sorumluluk faaliyetlerimizin temel bir bileşenidir". Son kırk yıldır firmamız, ekonomi ile ekoloji arasındaki karşılıklı etkileşim için bir arayüz işlevi görmektedir.

1975 kadar eski bir tarihte bile firmanın o zamanki yöneticisi Dietmar Harting, elektro kaplama atölyesinden geri dönüştürülen kullanılmış durulama suyunu gözlemleyecek merkezi bir iyon değiştirici taktırmıştı. 1992 itibariyle tüm HARTING üretim sahalarında CFC kullanımı sıfırlanmıştı.

2012'de firmamız yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeye başladı. Teknoloji grubu, biyometan kullanan dört adet kombine ısı ve enerji santrali işletmekte olup bunlardan üçü kombine soğutma, ısı ve enerji santraline (CCHP) yükseltilmiştir. Bu da, üretilen termal enerjinin soğutmaya da dönüştürülebileceğini ifade etmekte olup HARTING'in enerji verimliliğinde %20 artış kaydetmesini sağlamaktadır.

"Avrupa Dağıtım Merkezinin" (EDC, 2019'da açıldı) inşası sırasında firmamız, Kredit-Anstalt für Wiederaufbau (KFW 55) şartlarını ilave %27 oranında aşmayı başarmıştır. Bu, akıllı enerji yönetimi ve jeotermal enerji ile çatıda bulunan bir güneş paneli sistemi tarafından sağlanan enerji beslemesi ile mümkün olmuştur.

HARTING'in tüm yatırımları iklimin korunması ve sürdürülebilirliğe odaklanmıştır. Firmamız, bazıları güneş paneli yatırımları sayesinde kendi kendine üretilen "yeşil enerji" kullanılması veya enerji tasarruflu üretim prosesleri nedeniyle 2011/12 mali yılından itibaren toplamda yılda ortama 18.500 ton CO2 eşdeğeri tasarruf sağlamıştır.

tec.news, HARTING'de sürdürülebilirliğe dair yönelim ve hedefler hakkında Küresel Tesis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Sven Oßenbrink ile konuştu.

 

tec.news: Sizce bir firmanın kendini sürdürülebilir bir şekilde konumlandırması için dikkate alması gereken en önemli hususlar nelerdir?

S. Oßenbrink: Öncelikle enerji optimizasyonu ve enerji verimliliği konuları incelenmelidir. Bu da üretimde proses optimizasyonu ile başlar: Mümkün olduğu kadar az enerji kullanarak üretim operasyonları nasıl sürdürülebilir? Örneğin soğurma suyunun 16 Santigrat derece olmak zorunda değildir; 27 Santigrat derece fazlasıyla yeterlidir. Bizim açımızdan binaları ısıtmak için üretim proseslerinden ısı geri kazanımından faydalanmak da önemli rol oynamaktadır. Örneğin İsviçre şubemizin genişletilmesindeki mevcut yaklaşımımız, binanın ısıtma olmaksızın tümüyle donatılmış olmasıdır.


tec.news: Enerji verimliliği moda bir sözcük olarak karşımıza çıkıyor. Üretimde pik yük dengelemesi konusu hakkında ne düşünüyorsunuz?

S. Oßenbrink: Sürekli bir baz yük, çok önemli rol oynamayan merkezi bir noktadır. Burada "küçük" düşünerek bile tasarruf sağlanabilir: Üretim yapılmıyorken ışıklar veya makineleri kapatılıyor mu? Pek çok şekilde ağırlıklı olarak enerji verimliliği ve enerji optimizasyonuna odaklanıyoruz. Dönüşümler veya yeni binalar söz konusu olduğunda mümkün olduğunca GWP nötr malzemeler kullanıyoruz. Daha önce bahsettiğimiz Avrupa Dağıtım Merkezi (EDC) enerji tasarruflu bina ve verimli kullanılan enerji açısından hala geçerli ve mükemmel bir örnek. Gelecekte CO2 nötr inşaat yöntemlerine odaklanmaya devam edeceğiz.


tec.news: Diğer taraftan, enerji üretimi ve enerji tüketimi hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

S. Oßenbrink: İlk olarak ve uluslararası düzeyde tüm çatı yüzeylerini güneş panelleriyle donatmaya çaba gösteriyoruz, ancak bu yalnızca çatı yükü böyle bir kullanıma izin verirse mümkün olabilir. İkinci olarak elektrik ve ısı üretmek için kombine ısı ve enerji santrallerini, ayrıca Almanya'daki lokasyonumuz için yatırım yaptığımız hidroelektrik santralinden üretilen elektriği kullanıyoruz. İlaveten filomuzda giderek artan oradan elektrikli arabalara yer veriyor ve her tesiste bir şarj altyapısı kurulmasını planlıyoruz. Kompresör istasyonlarında eski kompresörleri ısı geri kazanımı sağlayan yeni modellerle değiştiriyoruz; ortaya çıkan atık ısıyı da kullanıyoruz.


tec.news: Gelecekte ne tür ek optimizasyonlar bekleyebiliriz?

S. Oßenbrink: Batarya konteynerleri inşa etme imkanını araştırıyor ve arz güvenliğini ve tesislerimizde üretim güvenliğini sağlamak için ara teknolojileri kullanmayı amaçlıyoruz. Neticede kesin olan bir şey var: Akü temelli eksiksiz bir acil besleme bugün itibariyle uygulanabilir değil. Bu nedenle sıvı gaz satın almamız gerekiyor. Tüm bu şeyler ve önlemlerin ötesinde devamlı izleme, ana öncelik olmayı sürdürüyor: Verimliliği artırmak, daha iyi bir enerji dengesi bulmak ve "aykırılıkların" tespit edilmesinde kilit rakamların kalıcı olarak edinilmesi önemli bir araçtır.


 

Get in touch
Sven Oßenbrink
General Manager Global Facility Management, HARTING Stiftung & Co. KG