Autonomiczne roboty terenowe

Rolnictwo precyzyjne położyło podwaliny pod tak zwane „rolnictwo autonomiczne”. Czynnikami napędzającymi ten trend są potrzeba wydajności, ochrony zasobów i zrównoważonego rozwoju a rosnące niedobory siły roboczej również napędzają ten rozwój.

Korzyści płynące z niezwykle popularnej obecnie robotyki polowej są oczywiste: maszyny, które działają autonomicznie, niwelują niedobory siły roboczej, pracują niezwykle precyzyjnie i niestrudzenie – niezależnie od pory dnia czy warunków atmosferycznych.

Obecnie rozważa się autonomiczne roboty terenowe do wykonywania określonych pojedynczych zadań lub do pełnego zarządzania . Pracują tu dwa różne typy robotów: uniwersalne roboty z osprzętem do ciągników oraz tak zwane „roboty dedykowane”, które są wyłącznie odpowiedzialne za określone zadania, takie jak zbiory lub ochrona upraw.

Firma HARTING współpracuje z holenderską firmą technologiczną AgXeed, która stworzyła serię robotów „AgBot” do zastosowania uniwersalnego w rolnictwie. Te kompleksowe autonomiczne rozwiązania stanowią  inteligentny system ze skalowalnym i elastycznym sprzętem, wirtualnymi narzędziami do planowania i modelami danych. Tutaj w wielkim powodzeniem stosowany jest znormalizowany wysokonapięciowy interfejs AEF dostarczany przez firmę HARTING. Jako komponent autonomicznych maszyn, interfejs odgrywa kluczową rolę w elektryfikacji, prowadząc do większej wydajności i produktywności, jednocześnie zmniejszając podatność na konserwację i błędy. W porównaniu z maszynami rolniczymi z silnikami hydraulicznymi możliwe jest bardziej ukierunkowane stosowanie nasion i nawozów. Uzyskana w ten sposób optymalna sterowalność skutkuje również zmniejszeniem mocy i zużycia paliwa.

Get in touch
Lukas Hellmann
Business Development Manager Agriculture Industry, HARTING Stiftung & Co. KG