Sieci prądu stałego DC w przemyśle

Biorąc pod uwagę obecne trendy technologiczne i społeczne, wykorzystanie sieci prądu stałego DC oferuje potencjał dla energooszczędnych i odpornych środowisk przemysłowych. Firma HARTING wspiera ten rozwój, dostarczając odpowiednie rozwiązania.

Aby móc wykorzystywać energię elektryczną z energii wiatrowej i słonecznej w sieciach prądu przemiennego, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej muszą przetwarzać energię w złożony sposób w kilku etapach. Po stronie konsumentów coraz częściej stosuje się elektronikę półprzewodnikową w związku z rosnącą automatyzacją – w rezultacie zapotrzebowanie na prąd stały ma tendencję wzrostową. W sieciach prądu stałego strona dostawcy i odbiorcy są ze sobą skoordynowane: koszty dodatkowych przekształceń są eliminowane, straty konwersji są redukowane, a efektywność energetyczna zakładów przemysłowych wzrasta.

W sieciach prądu przemiennego AC energia hamowania silników zwykle pozostaje niewykorzystana, ponieważ odzyskiwanie energii (rekuperacja) jest kosztowne. Rekuperacja jest łatwiejsza w sieciach prądu stałego. Odzyskana energia może być wykorzystana bezpośrednio przez innych odbiorców w sieci lub zmagazynowana. Modele pokazały, że decydując się na napięcie stałe i rekuperację, straty energii w sieci można zmniejszyć o 2-4%.

W systemach testowych udało się zredukować 80% szczytów obciążenia w sieci prądu stałego za pomocą akumulatorów. Magazyny przejmują również funkcję zasilania instalacji przemysłowych w przypadku awarii sieci zasilającej. Sieci prądu stałego umożliwiają ekonomiczne przechowywanie akumulatorów i zwiększają odporność i elastyczność środowisk przemysłowych.

Firma HARTING aktywnie kształtuje zmiany na sieci prądu stałego w przemyśle i opracowuje rozwiązania wspólnie z partnerami. Na przykład korzystanie z systemów przechowywania prądu stałego zostało już uproszczone dzięki złączu Han® S. Portfolio HARTING dla maszyn i systemów obejmuje również rozwiązania do dwukierunkowego przepływu mocy ze szczególnym naciskiem na ochronę i bezpieczeństwo użytkownika.

Get in touch
Tarek Spreen
Product Manager Han® Connectors, HARTING Electric GmbH & Co. KG