Robuste stik hjælper med at understøtte reparation af jernbanespor og sporskifter

Togene kører over spor og udøver stor kraft på jorden. Skinner deformeres under belastningen og vender elastisk tilbage til udgangspositionen, efter at skinnekøretøjet har passeret dem - hvilket i det mindste gælder for skinner på et godt gruset og således fast grund. På lang sigt mister banelegemet imidlertid sin faste struktur, hvilket ændrer den nødvendige geometri og position.

Det er her, producenterne Plasser & Theurer fra Linz, Østrig, starter med deres stampemaskiner og andre anordninger. Disse maskiner reparerer banelegemet ved at løfte og justere sporrammen bestående af skinner og sveller. Desuden komprimerer de ballasten under svellerne, indtil svellelejet er stabilt igen. Med henblik herpå trænger maskinens stempelskiver ind i ballastlejet og komprimerer det i henhold til princippet om "asynkront lige trykstempling".

I en variant anbringes stampeenhederne på en satellit på togkøretøjet. Mens hovedmaskinen kører kontinuerligt, fungerer satellitten - herunder løfte- og foringsenhederne samt ballastpamperen - cyklisk. Banemotorer driver både arbejdsenhederne og hele satellitten. Den nødvendige trækkraft overføres via stik, der er placeret mellem hovedmotoren og satellitten.

Plasser & Theurer Unimat 09-4x4/4s

De stik, der er nødvendige for at forsyne disse maskiner, skal være særligt robuste: Udendørs skal de pålideligt beskytte kontakterne mod støv og vand. Desuden skal hætter og huse beskytte kontakter mod stenslag. Et andet krav er stød- og vibrationssikkerhed i henhold til DIN EN 61 373. Da stampeenhederne også kræver høje strømstyrker, anvender Plasser& Theurer Han® 34 HPR industristik. Deres hætter/huse og holdere kan rumme op til fire 650 A-kontakter i én grænseflade. De opnår således en højere kontakt- eller effekttæthed end sammenlignelige løsninger på markedet.
 

Vinklet Han® 34 HPR-hætter/huse med koblingskabler muliggør en pålidelig forsyning af et stampekøretøj (her: Plasser Unimat).

Som et alternativ til 650 A-kontakterne kan der indsættes op til 12 moduler i Han-Modular®-serien, hvilket muliggør både strøm- og data- og/eller signaltransmission. Til sådanne applikationer tilbyder HARTING den bredeste portefølje bestående af mere end hundrede forskellige modulære stik. Mangfoldigheden giver mulighed for utallige mulige konfigurationer af hybride grænseflader. Således kan forskellige spændinger, forskellige signaltyper samt data for f.eks. Ethernet-netværk overføres via ét stik.

Plasser & Theurer er førende på verdensmarkedet inden for stampeenheder. Men med deres maskiner og tjenester går de ud over vedligeholdelse af banelegemer. De betragtes som verdens eneste komplette leverandør af anlæg og vedligeholdelse af jernbanelinjer.

HARTING Han® - Videoer

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Kataloger, brochurer, flyer