Robusta kontaktdon gör det lättare att reparera järnvägsräls

När tåg kör över spåren utövar de stora krafter på underlaget. Rälsen deformeras under lasten och återgår elastiskt till utgångsläget efter att rälsfordonet har passerat – vilket är sant åtminstone för räls på välgrusat och stabilt underlag. I det långa loppet tappar dock banvallen den solida strukturen vilket ändrar den nödvändiga geometrin och positionen.

Det är här som tillverkaren Plasser & Theurer från Linz i Österrike börjar med sina ballastkomprimeringsmaskiner och andra enheter. Dessa maskiner reparerar banvallen genom att lyfta och justera spårspannet som består av räls och slipers. Dessutom komprimerar de ballasten under slipers tills slipersunderlaget är stabilt igen. För det här ändamålet tränger ballastkomprimeringshackorna genom ballastbädden och komprimerar den enligt ”ballastkomprimeringsprincipen om asynkront jämnt tryck”.

I en variant placeras ballastkomprimeringsenheterna på en satellit på tågfordonet. Samtidigt som huvudmaskinen kör kontinuerligt arbetar satelliten cykliskt – inkluderat lyftningen och justeringsenheterna samt ballastkomprimeringen. Traktionsmotorerna driver på arbetsenheterna samt hela satelliten. Den nödvändiga kraften för traktionen överförs med kontaktdon som placeras mellan huvudmotorn och satelliten.

Plasser & Theurer Unimat 09-4x4/4s

Kontaktdonet som krävs för att försörja dessa maskiner måste vara mycket robust: utomhus måste det driftsäkert kunna skydda kontakterna från damm och vatten. Dessutom måste kabelkåpor och chassihus skydda kontakterna mot stenskott. Ett annat krav är stöt- och vibrationsskydd enligt DIN EN 61 373. Då komprimeringsenheterna behöver starkström använder Plasser & Theurer Han® 34 HPR industriella kontaktdon. Deras kabelkåpor/chassihus och fästramar rymmer upp till fyra 650 A-kontakter i ett gränssnitt. Det gör att de har en högre kontakt- eller effektdensitet än jämförbara lösningar på marknaden.
 

Vinklade Han® 34 HPR kabelkåpor/chassihus med kontaktskeneförbindning ger en tillförlitlig försörjning till ett komprimeringsfordon (här: Plasser Unimat).

Ett alternativ till 650 A-kontakterna är att sätta in upp till 12 modulinsatser ur Han-Modular®-serien – vilket ger både kraft- samt data- och/eller signalöverföring. För sådana applikationer erbjuder HARTING den bredaste portföljen som består av över hundra olika individuella modulära kontaktdon. Bredden gör att det går att utföra ett otal olika hybridgränssnittskonfigurationer. Det gör att olika spänningar, olika signaltyper samt data t.ex. för Ethernet-nätverk kan överföras genom ett kontaktdon.

Plasser & Theurer är världsledande på ballastkomprimeringsenheter. Men med deras maskiner och tjänster kan de utföra mer än underhåll av banvallar. De är världens enda kompletta leverantör för konstruktion och underhåll av järnvägsräls.

HARTING Han® – Videor

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Kataloger, broschyrer, flyers