Integracja cyfrowa w centrum uwagi

Znaczenie cyfrowego bliźniaka dla sprzedaży

W kontekście działań sprzedażowych firmy HARTING, szczególnie ważne są różne perspektywy wspomniane na początku tego wydania: w tej subdomenie tworzenia wartości jesteśmy użytkownikami, producentami i podmiotami aktywującymi cyfrowe bliźniaki dla innych firm.

Z jednej strony korzystamy z cyfrowego bliźniaka własnych produktów: aby wesprzeć klienta w procesie doboru i konfiguracji przechowujemy cyfrowego bliźniaka w konfiguratorach i innych narzędziach cyfrowych. Bierzemy również pod uwagę wizualne informacje zwrotne, aby upewnić się, że nasi klienci dokonują właściwego wyboru w tym procesie; kompletny interfejs składa się przecież z pojedynczych komponentów. Ponieważ mogą istnieć ograniczenia po stronie technicznej – komponenty mogą nie pasować do siebie – gwarantujemy poprawną konfigurację przez zależności obiektowe w tym obszarze.

Z drugiej strony jesteśmy również producentami cyfrowych bliźniaków: dla zarządzania cyklem życia produktu (PLM) ustalamy określone procesy ze zdefiniowanych źródeł danych, które reprezentują pełny zakres i wszystkie zależności obiektowe w sposób idealnie w pełni zautomatyzowany. Następnie udostępniamy te dane naszemu klientowi.

Co więcej, jesteśmy również „aktywatorami”, cyfrowego bliźniaka: jako dostawca cyfrowych bliźniaków dla naszych klientów w aspektach związanych z procesem zakupowym. Klient otrzymuje nasze pakiety danych już na początku procesu selekcji lub są one udostępniane do pobrania. Zapewnia to klientom znaczne korzyści w zakresie ich własnych procesów rozwoju i działań następczych. Umożliwiamy naszym klientom szybsze realizowanie projektów, szybsze podejmowanie decyzji i płynną pracę nad ich procesami.

W odniesieniu do fizycznego udostępniania cyfrowego bliźniaka ważne jest dla nas jako dostawcy zapewnienie dostępu do cyfrowego bliźniaka za pośrednictwem różnych źródeł. Konkretnie oznacza to, że jeśli klient zdecydował się na wybór produktu firmy HARTING – czy to za pomocą  konfiguratora online, czy też za pośrednictwem zewnętrznych dostawców i partnerów, takich jak Cadenas, Zuken, Eplan itp. – wówczas jako dostawcy, musimy zapewnić dostęp do cyfrowego bliźniaka również w jego zwykłej jakości danych.

Z perspektywy sprzedaży jedna rzecz jest jasna: jako dostawca i twórca cyfrowych bliźniaków, musimy dostarczać klientom naszą wiedzę i doświadczenie w procesie rozwoju. Oznacza to dostarczanie klientom wszystkich danych, których potrzebują, aby wyeliminować jak najwięcej przeszkód już na wczesnym etapie.