Ograniczanie emisji CO2 dzieki złączom HARTING

Wszystko dla (odnawialnej) energii

By Norbert Gemmeke, Managing Director, Business Unit HARTING Electric

Transformacja energetyczna idzie pełną parą i obejmuje wszystkie gałęzie i sektory przemysłu. Unia Europejska postawiła sobie za cel bycie światowym pionierem w walce ze zmianami klimatycznymi i osiągnięcie neutralności klimatycznej do połowy stulecia. Cele w zakresie unikania emisji CO2 wywodzą się z tych celów i celów, które można osiągnąć tylko wtedy, gdy nie tylko dostawy energii, ale także sektory przemysłowe wniosą znaczący wkład. Wyzwania stojące przed firmami, również spoza sektorów energochłonnych, są ogromne: ze względu na rosnące koszty energii coraz więcej producentów szuka nowych podejść i dokonuje przeglądu wydajności swoich procesów.

HARTING zobowiązuje się towarzyszyć swoim partnerom branżowym na tym kursie i zgodnie z koncepcją „Connectivity+” łączy produkty i rozwiązania, które między innymi generują korzyści dla społecznego megatrendu zrównoważonego ekorozwoju. Wytwarzanie, przesyłanie i magazynowanie energii, a także zrównoważone wykorzystanie zasobów wymagają know-how i wnikliwego spojrzenia z szerszej perspektywy. HARTING może zrobić coś, aby pomóc swoim klientom osiągnąć cele w zakresie oszczędności, ponieważ każdego dnia stawia czoła wyzwaniom wydajnego przesyłu energii.

Nasze rozwiązania Connectivity+ stanowią istotny element transformacji energetycznej i są pod tym względem wielopłaszczyznowe. Towarzyszymy naszym klientom w różnych środowiskach aplikacji. Działania i środki w jednym z następujących trzech obszarów okazały się kluczowe dla sukcesu projektów transformacji ukierunkowanej na energię i stanowią podstawę koncepcji Connectivity+ w dziedzinie zrównoważonego rozwoju:
 

  • Optymalizacja wydajności: Jak uzyskać przenoszenie mocy z mniejszymi oporami na danej powierzchni, w danej przestrzeni montażowej? Jak oszczędzać energię i wagę?
  • Łatwa integracja nowych technologii w związku z energią odnawialną, wodorem, ogniwami paliwowymi
  • Możliwość recyklingu/ponownego użycia zastosowanego materiału i zastosowania

Wydajność: Niższe straty transmisji

Jednym ze sposobów osiągnięcia większej efektywności energetycznej jest minimalizacja strat przesyłowych: Spadek napięcia na interfejsie jest redukowany, jeśli wybrane zostaną styki o niższej rezystancji styku (ze względu na lepszą przewodność lub dzięki lepszym powierzchniom styku i materiałom). Firma HARTING z powodzeniem wdrożyła to rozwiązanie, wyposażając centra danych w złącza Han-Eco®. Interfejsy w czarnej plastikowej obudowie służą do łączenia komputerów w większe jednostki obliczeniowe. Potencjał oszczędności, wynikający przede wszystkim z niższych strat napięcia na stykach Han®, sumuje się do 650 000 kWh rocznie - obliczony na przykładzie działania data center z 15 000 szaf.

W porównaniu ze średnią europejską ceną energii elektrycznej dla przemysłu [Statystyki cen energii elektrycznej – Statistics Explained (europa.eu)] daje to oszczędności w wysokości prawie 100 000 EUR, które można osiągnąć dzięki rozwiązaniom Connectivity+.*

* Eurostat opublikuje dane za pierwszą połowę 2022 r. w październiku, kiedy na podstawie tych danych potencjał oszczędności powinien być znacznie wyższy. (Electricity price statistics - Statistics Explained (europa.eu))

Wydajność: Redukcja wagi

„Redukcja masy to druga dźwignia do osiągnięcia oszczędności: można to osiągnąć poprzez zastosowanie lekkich materiałów do złącza lub poprzez zmiany systemowe, które zmniejszają całkowitą liczbę używanych interfejsów.

W przypadku całkowitego przejścia z obudów metalowych na plastikowe, na przykład do 50% masy technologii połączeń można zaoszczędzić w tramwajach i pociągach z jednej generacji na następną. Jest to opłacalne również w dłuższej perspektywie, ponieważ każdy kilogram masy znacznie zmniejsza zużycie w zakładanym okresie użytkowania wynoszącym 30 lat. "

Pod nagłówkiem „Łączność+ umożliwianie innego jutra” firma HARTING przedstawiła w ciągu ostatnich dwóch lat bogactwo nowych rozwiązań przekładniowych, dzięki którym pojazdy szynowe będą gotowe na przyszłość. Linia Han® HPR TrainPowerLine, która zadebiutowała na targach InnoTrans 2022, jest tutaj najlepszym przykładem i pomaga oszczędzać energię. Seria składa się z rozdzielacza Y i pojedynczych słupów Han® HPR do dystrybucji zasilania w obszarze podpodłogowym. Interfejsy są zaprojektowane w taki sposób, że jako absolutne minimum wymagane są złącza i typy złączy na wagon. Osiągnięto standaryzację, która umożliwia zoptymalizowaną procesowo i energooszczędną instalację rozdziału mocy w pojeździe szynowym. Nowy standard zdecydowanie obniża wagę: do 10 kg przycina się na wagon – w porównaniu z powszechnie używanymi wcześniej interfejsami UIC 552.

Wydajność: Optymalizacja przestrzeni instalacyjnej

Optymalizacja przestrzeni to trzecia możliwa strategia. W projektowaniu przestrzennym interfejsów wchodzą w grę różne aspekty i motywy. Pierwszym celem jest zawsze osiągnięcie jak najbardziej zwartej konstrukcji i konstrukcji. Jednak inne aspekty zrównoważonego rozwoju również odgrywają pewną rolę: długa żywotność oraz koncepcje, które są trwałe w perspektywie długoterminowej, a także możliwie najwygodniejszy montaż.

Na przykład nowe obudowy Han® HPR Compact do użytku w trudnych i wymagających środowiskach zapewniają ten sam stopień ochrony i oferują takie same opcje wyposażenia w styki i izolatory, jak inne sprawdzone serie Han® HPR (aż do HPR EasyCon). Są węższe i bardziej płaskie niż ich odpowiedniki i ważą o jedną czwartą mniej niż odpowiedniki odpowiednich porównywalnych standardów HPR. Jeśli podczas montażu okaże się, że wymagane jest więcej miejsca montażowego, użytkownicy mogą zdecydować się na maksymalnie dwie ramy przedłużające, które zwiększają całkowitą wysokość przelotki o trzy centymetry każda.

W związku z tym korzyści dla zrównoważonego rozwoju Han® HPR Compact nie ograniczają się do zmniejszenia masy, ponieważ użytkownicy również korzystają z otwartej koncepcji. Dzięki nowemu standardowi obudów wszystkie interfejsy można najpierw zaprojektować tak, aby zminimalizować wymagania przestrzenne. Jednak w dłuższej perspektywie oferują one również możliwości optymalizacji i rozbudowy. Jeśli wymagania dotyczące wydajności wzrosną, nie będzie konieczne kupowanie większych złączy, co oznacza również mniej odpadów.

Efekt poboczny: Zminiaturyzowane rozwiązania — takie jak moduły Han® Domino i Han® HPR Compact — również zmniejszają ilość energii i materiałów wymaganych do produkcji złączy. Niższa waga i mniejsze formaty zmniejszają również wkład i wysiłek wymagany do transportu produktów do klientów. Jest to również korzystne dla społecznego megatrendu zrównoważonego ekorozwoju i pomaga naszym klientom w osiąganiu ich często ambitnych celów w zakresie oszczędzania energii.

Prostsza ntegracja nowych technologii

Najnowsze innowacje technologiczne HARTING obejmują moduły Han-Modular® Domino. W porównaniu z poprzednim modułowym standardem Han-Modular®, który z powodzeniem funkcjonuje na rynku od początku lat 90., korpusy izolacyjne są tylko o połowę mniejsze. Dwa małe pojedyncze moduły do przesyłania mocy, sygnałów, danych lub pneumatyki mieszczą się w jednym gnieździe ramy mocującej Han-Modular®.
Za pomocą prostego systemu blokującego nowe „Domino” szybko dopasowują się do sprawdzonych interfejsów modułowych. W związku z tym poprzednie moduły nie są przestarzałe, ponieważ nadal pasują do koncepcji modułowej i będą nadal produkowane i rozwijane tak jak wcześniej. Obie generacje produktów mieszczą się obok siebie w jednej ramie mocującej, co oznacza, że wypróbowanego i przetestowanego nie trzeba wymieniać.

Lepsza możliwość ponownego użycia

„Co więcej, technologia połączeń jest zrównoważona, jeśli umożliwia ponowne użycie lub bardzo długotrwałe wykorzystanie zastosowanych zasobów. Megatrend technologiczny modułowości opłaca się bezpośrednio pod względem zrównoważonego rozwoju. Wybitnym przykładem jest rozwiązanie HARTING Connectivity+ do ślepego styku regenerowanych akumulatorów samochodowych: za pomocą ramy dokującej Han®, w której ustawione są złącza Han® Modular, akumulatory firmy AMPS z Berlina są już w stanie skutecznie odnawiać drugie życie zużytym akumulatorom do samochodów elektrycznych.”

 

Spadek napięcia na interfejsie jest redukowany, jeśli wybrane zostaną styki o niższej rezystancji. W przypadku całkowitego przejścia z obudów metalowych na plastikowe, na przykład do 50 % masy technologii połączeń można zaoszczędzić w tramwajach i pociągach z jednej generacji na następną.
W związku z tym korzyści dla zrównoważonego rozwoju Han® HPR Compact nie ograniczają się do zmniejszenia masy, ponieważ użytkownicy również korzystają z otwartej koncepcji.

Get in touch
Norbert Gemmeke
Managing Director HARTING Electric GmbH & Co. KG