Tranzyt kolejowy przyszłości: „szybko, niezawodnie i w równowadze”

Wywiad z
Dr. Xiaohong Chen, Doctor of Engineering, is one of the main academic leaders in the discipline of “transportation planning and management”.

Dr Xiaohong Chen jest obecnie zastępcą dyrektora Stałego Komitetu Kongresu Ludowego Okręgu Jiading w Szanghaju (nie-rezydent), dyrektorem Centrum Badawczo-Rozwojowego Inżynierii Transportu Maglev oraz prezesem Instytutu Tranzytu Kolejowego Uniwersytetu Tongji. Pełni również funkcję dyrektora Instytutu Projektowania Ruchu i Planowania Tongji Architectural Design (Group) Co., Ltd. Zespół tec.news miał ostatnio zaszczyt przeprowadzić wywiad z dr. Chenem i zapytać o ekscytujący nowy rozwój tranzytu kolejowego w Chinach.

Po ponad 20 latach szybkiego rozwoju tranzyt kolejowy w Chinach osiągnął dość dużą skalę. Od stycznia 2022 r. całkowita długość eksploatowanych linii kolejowych w Chinach wyniosła ponad 150 000 km, z czego łączna długość eksploatowanych kolei dużych prędkości przekroczyła 40 000 km. Łącznie 51 miast otworzyło 270 linii miejskiej kolei tranzytowej, w eksploatacji oznacza to liczbę 8759 kilometrów. Tranzyt kolejowy będzie się nadal dynamicznie rozwijał.

Ten rozwoj będzie przede wszystkim odzwierciedlał się  w następujących dwóch obszarach:

Po pierwsze, zasięg tranzytu kolejowego będzie dalej się poszerzał i głęboko integrował ze wszystkimi rodzajami środowisk geograficznych człowieka, na początku będą to obszary o dużej gęstości zaludnienia i rozwiniętej gospodarce.

Po drugie, tranzyt kolejowy również będzie stopniowo rósł na znaczeniu, od prostego środka transportu do miejsca pełnego aktywności towarzyskich, ułatwiających ludziom naukę, pracę i rozrywkę podczas podróży, tym samym poprawiając ich efektywność spędzania czasu podczas podróży.

Trendy te spowodowały wzrost wymagań wobec technologii transportu kolejowego.

 • Większa prędkość
  Tranzyt kolejowy musi przewozić pasażerów i towary do miejsc docelowych jeszcze szybciej. Biorąc za przykład chiński system kolei dużych prędkości, będzie on stopniowo modernizowany z obecnej platformy CR350 o podstawowej prędkości 300 km/h do platformy CR450 osiągającej 400 km/h. Jednocześnie technologia maglev osiągająca prędkość bazową 600 km/h jest obecnie w fazie eksperymentajnej.
 • Wyższa niezawodność
  System transportu kolejowego musi dostosować się do bardziej złożonych i wymagających warunków pracy, takich jak ekstremalnie zimne otoczenie środowiska lub regiony położone na dużych wysokościach; powinien nadal zachowywać wysoką stabilność w trudnych warunkach geograficznych i zapewniać bezpieczne i niezawodne hamowanie przy wzroście prędkości.
 • Głębsza integracja
  Aby skutecznie łączyć ludzi w różnych środowiskach geograficznych, tranzyt kolejowy musi organicznie zintegrować system kolei dużych prędkości, tras międzymiastowych, podmiejskich i miejskich, wraz z innymi produktami, aby stworzyć kompleksowy wielosieciowy tryb. 
 • Zrównoważony rozwój
  Szybki rozwój i popularyzacja tranzytu kolejowego obejmującego coraz większe obszary nieuchronnie doprowadzi do szybszej konsumpcji zasobów i negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego też przy rozwoju technologii transportu kolejowego należy również uwzględnić czynniki ekologiczne, energooszczędne, ekonomiczne i środowiskowo zrównoważone.
   

Dla przykładu, w celu poprawy efektywności nośnej, konieczne jest dalsze zmniejszenie oporów jazdy pojazdów (opór wiatru i tarcie toru), zmniejszenie masy karoserii pojazdu, optymalizacja efektywności hamowania odzyskowego. Ponadto ważne jest elastyczne i systematyczne organizowanie składu pociągów, aby dostosować się do relacji podaż-popyt wedle zdolności przewozowych na różnych odcinkach.

Pod względem ekologii i całego cyklu życia, system transportu kolejowego ma duże możliwości ulepszeń, takich jak poprawa integracji, uproszczenie struktury systemu i zmniejszenie ogólnej liczby komponentów. Ważna jest również poprawa trwałości sprzętu poprzez zastosowanie trwalszych produktów i opartej na informacjach technologii konserwacji predykcyjnej. Innym ważnym celem służącym dobremu zbalansowaniu jest odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie energii z wibracji i przepływu powietrza, która jest generowana, gdy pojazd jest w ruchu.

Wymagania techniczne

Powszechnie wiadomo, że obecny rozwój technologii transportu kolejowego obejmuje wiele dyscyplin, w tym inżynierię mechaniczną, elektrotechnikę, oprogramowanie, systemy sterowania, aerodynamikę, energię, środowisko, komunikację, elektronikę, materiały, itp.

W tym kontekście to ważne, aby technologia łączności była w stanie łączyć i integrować produkty z różnych dyscyplin. Musi nie tylko skutecznie i niezawodnie przenosić i przesyłać elektromechaniczne sygnały zasilania i danych, ale może również wzmocnić tranzyt kolejowy pod względem prędkości, niezawodności, integracji i zrównoważonego rozwoju – innymi słowy, przyspieszyć wszystkie wymienione powyżej trendy.

Rozwój technologii transportu kolejowego stawia nowe wymagania również w zakresie technicznej integracji powiązanych produktów.

Przede wszystkim projekt i rozwój systemu muszą stopniowo zmieniać się od pierwotnej selekcji typu ‘od góry do dołu’ i popytu opartego na katalogu produktów,  do bardziej płaskiego systemu wyboru.  

Producenci komponentów muszą zrozumieć, a choćby częściowo zdefiniować system. Ponadto uwaga nad wymianą techniczną między różnymi rolami w branży:  użytkownikiem końcowym, integratorem systemów i projektantem systemów, musi stopniowo przesuwać się z parametrów i specyfikacji ku scenariuszom aplikacji. Wymagania aplikacji front-endu powinny być znane wszystkim dostawcom systemów i komponentów, aby mogli dostosować się do cyklu rozwojowego branży i być bardziej dostępni dla technologii w czasie kooperacyjnych innowacji.

Jest to również ważny powód, dla którego Uniwersytet Tongji prowadzi wszechstronną współpracę z firmą HARTING w zakresie technologii transportu kolejowego. W ramach programu, Uniwersytet Tongji i inne instytucje naukowo-badawcze zapewniają podstawowe zaplecze, takie jak stanowiska testowe, pojazdy i laboratoria, podczas gdy HARTING i inni dostawcy produktów zapewniają odpowiednie rozwiązania techniczne. HARTING i Tongji wspólnie badają, omawiają i przeprowadzają testy w dziedzinach technicznych zgodnie z potrzebami rynku i klientów.W oparciu o te działania budują ekosystem wymiany i współpracy. Oprócz tego kultywują i rozwijają talenty branżowe.

Ponadto podczas integracji systemów transportu kolejowego należy uwzględnić niezawodność całego cyklu życia elementów systemu i produktów z obszaru B+R, produkcji, dostaw i serwisu pod kątem bezpieczeństwa ekologicznej eksploatacji przemysłowej.

Nowa definicja łączności

Podsumowując, podstawową misją samego tranzytu kolejowego jest tworzenie połączeń.

W nowej erze tranzyt kolejowy musi dostosować się do bardziej złożonego środowiska geograficznego człowieka, biorąc pod uwagę elastyczność, niezawodność i czynniki ekonomiczne. Będzie to nie tylko narzędzie transportowe do łączenia różnych lokalizacji geograficznych, ale także łączące pasażerów w zakresie interakcji informacji podczas podróży. Połączy również personel współpracujący przy projektowaniu, planowaniu, zarządzaniu i użytkowaniu narzędzi transportu kolejowego, a także połączy produkty, technologie, energie, materiały i zasoby wchodzące w skład systemu transportu kolejowego w okresie zrównoważonego rozwoju. Celem jest integracja wszystkich odpowiednich elementów społeczeństwa jako całości.