Industrikonnektorer til vejafgiftssystem for lastbiler

For at sikre, at vejafgiftsopkrævningen for lastbiler på motorveje fungerer korrekt, skal både billedbehandling og kommunikation mellem betalingsanlægget, lastbilen og kontrolrummet foregå uden forringelser. Udstyret skal beskyttes optimalt selv under de vanskeligste udendørs forhold. Vitronic, der er specialist i industriel billedbehandling, har etableret et effektivt system sammen med HARTING som partner for forbindelsesteknolog og netværkssamarbejde.

Vitronic-systemet bruger den såkaldte TollChecker, en automatisk overvågningsenhed til rutespecifik lastvognstrafik, til at identificere og klassificere lastbiler med en vægt på over 12 tons i trafikstrømmen (vist på billedet ovenfor). På baggrund af antallet af aksler og køretøjets geometri kontrollerer enheden, om køretøjet er afgiftspligtigt. Systemet er i stand til at identificere køretøjer, for hvilke der er betalt ukorrekte eller ingen vejafgifter, og sender en dataregistrering som dokumentationsmateriale - krypteret af sikkerhedshensyn - til kontrolcentret.

Vitronics'genkendelsessystem, der anvendes over motorveje.

Systemet sørger for fuldautomatisk overvågning i hele motorvejens bredde, uanset køretøjets hastighed eller vognbaneskift. Hvis det er nødvendigt, kan dataene også sendes til en manuelt betjent terminal for den overtrædende lastvogn.

Teknisk implementering

Vitronic TollChecker måler køretøjerne tredimensionelt. Den anvender dataene til at skabe en geometrisk køretøjsmodel, bestemme antallet af aksler og genkende eventuelle anhængere. Systemet identificerer køretøjernes form og inddeler dem i forskellige takstklasser. Et generelt billede af lastbilen og et billede af nummerpladen indhentes ved hjælp af infrarødt blitzlys, som ikke er synligt for føreren, og nummerpladerne aflæses automatisk. De oplysninger, der indsamles af overvågningssystemet, sammenlignes derefter via grænseflader med data fra en indbygget enhed i køretøjet eller med optegnelser, der opbevares i kontrolcentret. Hvis der er mistanke om, at der ikke opkræves vejafgift, generes der en dataregistrering som dokumentationsmateriale.

Udstyret til billedbehandling og kontakterne på konnektorene kræver optimal beskyttelse for at sikre deres fortsatte funktionalitet. Ved udformningen af vejafgiftssystemet kunne HARTING og Vitronic trække på mange års erfaring i industrimiljøer. Brugen af Han®-konnektorhuset sammen med Ernst & Engbring-kabler gør det nemt at tilslutte udstyret. Den høje grad af beskyttelse af konnektorhuset betyder, at kulde, fugt, hagl eller sne ikke kan påvirke forbindelserne. Netværksintegrationen af betalingsanlæggene fungerer perfekt, så kommunikationen mellem køretøjer, betalingsanlægget og kontrolcenteret ikke afbrydes.

Projektet viser, at HARTINGs og Vitronics industrielle knowhow også kan anvendes med succes i andre sektorer som f.eks. vejtrafik.

 

Han®-konnektorer (Han® M, Han® 3 A osv.): velegnet til de mest krævende miljøer og ikke kun til industrimiljøer.

HARTING Han®-videoer

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Kataloger, brochurer, flyer