Industriella kontaktdon för vägtullsystem för lastbilar

För att säkerställa att vägtullar för lastbilar på motorvägar fungerar ordentligt måste både bildbearbetning och kommunikation mellan vägtullsporten, lastbilen och kontrollrummet fungera utan svagheter. Utrustningen måste skyddas på ett optimalt sätt även vid de tuffaste utomhusförhållandena. Vitronic, specialisten för industriell bildbearbetning, har skapat ett effektivt system tillsammans med HARTING som partner för förbindningsteknik och nätverksystem.

Vitronic-systemet använder den så kallade TollChecker, en automatisk övervakningsenhet för ruttspecifika vägtullar för tung trafik för att identifiera och klassificera lastbilar över 12 ton i trafikflödet (bild ovan). Baserat på antalet axlar och fordonsgeometri kontrollerar enheten om fordonet omfattas av en vägtull. Systemet klarar av att identifiera fordon för vilka felaktig eller ingen vägtull har betalats och skickar en datalogg som bevis – krypterat av säkerhetsskäl – till kontrollcentret.

Vitronic'identifieringssystem i drift över motorvägar.

Systemet tillhandahåller fullständigt automatisk övervakning över motorvägens hela bredd, oberoende av fordonshastighet eller filbyten. Om det behövs kan data även sändas till en manuellt hanterad terminal för den berörda lastbilen.

Teknisk implementering

Vitronic TollChecker mäter upp fordonet tredimensionnellt. Den använder de data som den hämtar in för att skapa en geometrisk fordonsmodell, bestämma antalet axlar och upptäcka eventuella släpfordon. Systemet identifierar fordons form och tilldelar dem till olika tartiffklasser. En allmän bild av fordonet och en bild på registreringsskylten erhålls med hjälp av infrarött blixtljus som är osynligt för förare och registreringsskyltarna läses av automatiskt. Informationen som erhålls av övervakninssystemet jämförs sedan via gränssnitt med data hos en enhet ombord på fordonet eller med registrerade uppgifter som finns hos kontrollcentret. Om det finns misstanke om att vägtull inte har betalats genereras en datalogg som bevis.

Utrustningen för bildbearbetning och kontakterna på kontaktdonen kräver ett optimalt skydd för att säkerställa deras kontinuerliga funktion. När vägtullsystemet designades kunde HARTING och Vitronic dra nytta av många års erfarenhet inom industriella miljöer. Användningen av chassihuset för Han® kontaktdonet i kombination med & Engbring kablar gör det enkelt att ansluta utrustningen. Den högre skyddsgraden hos kontaktdonets chassihus innebär att kyla, väta, hagel eller snö inte kan påverka kontaktdonen. Nätverksintegrationen av vägtullsportarna fungerar perfekt så att kommunikationen mellan fordon, vägtullsport och kontrollcenter inte avbryts.

Projektet visar att HARTING:s och Vitronics industriella know-how även kan användas framgångsrikt inom andra sektorer såsom vägtrafik.

 

Han® kontaktdon (Han® M, Han® 3 A, etc.): lämpliga för de mest krävande förhållandena och inte bara för industriella miljöer.

HARTING Han® – videor

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Kataloger, broschyrer, flyer