Kundanpassning inom Integrerad Industri

Den ökande individualiseringen av produkter (kundanpassning i stor skala) sprids allt mer genom den värdeskapande kedjan och har inneburit den tändande gnistan till den fjärde industriella revolutionen. Konsumentvaror och industriella lösningar anpassas optimalt till kundens krav. HARTING fokuserar på konnektivitetslösningar för produktionsanläggning inom Industri 4.0, samt inom trafikteknik och andra industrisegment.

Individuella kundanpassningar av hög kvalitet är lösningen för kundens specialkrav och -problem som uppkommer vid deras produktanvändning och kvalitet. Maskinkonstruktion, automationsteknik, kraft och trafikteknik är under stort innovativt tryck, förväntningarna är större än någonsin på specialkonstruerade, flexibla och skräddarsydda strategier, produkter och tjänster. Det är avgörande att bilda team och koordinera med kunder och användare: från den första idéskissen och analysen fram till tillverkning, provning, simuleringar och efterföljande service. Det gäller både utvecklingen av kundanpassade lösningar då öppna standarder används och för unika kundanpassade produkter: för stor serieproduktion eller små batchkvantiteter på en enda enhet. Att uppnå ”optimerat resultat” är högsta prioritet för kunden, både om produkten är massproducerad eller bara tillverkas i små kvantiteter. 

HARTING har utvecklat en speciallösning för vindkraftsindustrin. LED-belysningssystem med LED-lampor, kopplingsbara enhetsförbindningar, installerade kablar och fördelarenheter (vid behov från en avbrottsfri kraftförsörjning) har specialkonstruerats för specifikationerna som gäller för vindkraftverk. Den optimala installationspositionen och ljusfördelningen för lamporna med den minsta möjliga nödvändiga materialanvändningen har analyserats individuellt och bestämts med programvarumodellering eller direkt på plats. Lamporna har utvecklats inom företaget och har en mycket bra ljusfördelning. De kan användas inomhus och utomhus vid vindkraftverk. Det innebär ett väsentligt mindre behov av LED-strålkastare. Ytterligare kostnadsbesparingar kommer av den minimerade installationen och så kallade stordriftsfördelar.  

HARTING konstruerar och tillverkar kraftfulla, effektiva och exakta lösningar som är anpassade till individuella kundkrav. Det inkluderar service och kontinuerlig support vid serieproduktion. Vår heltäckande expertis, tekniska stöd, kompetenser inom teknik, service och provning gör HARTING till den perfekta partnern för ett stort antal utmanande uppgifter. Tillämpningsanpassade lösningar konstrueras och implementeras professionellt och snabbt – i samarbete med våra kunder.