Individualizace v integrovaném průmyslu

Individualizace výrobků (hromadné přizpůsobení) se šíří celým řetězcem tvorby přidané hodnoty – právě ona byla počátečním impulsem pro čtvrtou průmyslovou revoluci. Spotřebitelské výrobky a průmyslová řešení se optimálně přizpůsobují požadavkům zákazníků. Společnost HARTING se zaměřuje na řešení konektivity pro výrobní zařízení Průmyslu 4.0, stejně jako pro dopravní techniku a další průmyslové segmenty.

Individuální, vysoce kvalitní úpravy na míru jsou řešením zvláštních požadavků zákazníků a problémů spojených s používáním a kvalitou jejich výrobků. Strojírenství, automatizační technika, energetika a dopravní technika jsou pod velkým inovačním tlakem: Víc než kdy jindy očekávají zákazníci speciálně navržené, všestranné a na míru šité strategie, produkty a služby. Naprosto zásadní je spolupráce a koordinace se zákazníky a uživateli: Od prvotního náčrtu nápadu a analýzy až po výrobu, testování, simulaci a následný servis. Platí to jak pro vývoj přizpůsobených řešení s využitím otevřených standardů, tak pro jedinečné výrobky na míru, pro velkosériovou výrobu i výrobu kusových šarží. Dosažení „optimalizovaného výkonu“ je pro zákazníka nejvyšší prioritou, ať už se jedná o sériově vyráběný produkt, nebo o produkt vyráběný pouze v malém množství.

Společnost HARTING vyvinula speciální řešení pro větrnou energetiku. Systémy LED osvětlení s LED žárovkami, konektorovými přípojkami, předem osazenými kabely a rozvodnými jednotkami (v případě potřeby připojenými ke zdroji nepřerušovaného napájení) navrhujeme přesně v souladu se specifiky větrných elektráren. Optimální montážní polohu a rozložení svítivosti světelných zdrojů s minimem potřebného materiálu individuálně analyzujeme a stanovujeme pomocí softwarového modelování nebo přímo na místě instalace. Námi vyvinutá svítidla mají velmi dobré rozložení svítivosti. Lze je použít ve vnitřních i venkovních prostorách větrných elektráren. To znamená, že je potřeba podstatně menší množství bodových LED světel. Další snížení nákladů plyne z minimálních nároků na instalaci a také z takzvaných úspor z rozsahu.  

Společnost HARTING navrhuje a vyrábí účinná, efektivní a přesná řešení přizpůsobená individuálním požadavkům zákazníků. Nedílnou součástí našich služeb jsou i servis a nepřetržitá podpora při sériové výrobě. Díky rozsáhlým odborným znalostem, technické podpoře, vývoji, servisu a testování jsme ideální partner pro nejrůznější náročné úkoly. Profesionálně a rychle navrhujeme a realizujeme aplikačně orientovaná řešení, a to v těsné spolupráci se zákazníky.