Indywidualizacja w przemyśle zintegrowanym

Rosnąca indywidualizacja produktów (masowe dopasowywanie) rozprzestrzenia się w łańcuchu wartości dodanych i jest iskrą zapłonową czwartej rewolucji przemysłowej. Produkty konsumenckie i rozwiązania przemysłowe dostosowywane są optymalnie do wymagań klienta. HARTING koncentruje się na rozwiązaniach łączności dla zakładów produkcyjnych zgodnych z filozofią przemysłu 4.0 oraz dla projektowania transportu i innych segmentów przemysłu.

Wysokiej jakości indywidualizacja jest odpowiedzią na specjalne potrzeby klienta i kwestie związane z użytkowaniem i jakością ich produktów. Budowa maszyn, automatyka, energetyka i projektowanie transportu są pod silną presją innowacyjności. Klienci, bardziej niż kiedykolwiek, oczekują specjalnie zaprojektowanych, wszechstronnych, skrojonych na miarę strategii, produktów i usług. Kluczowe znaczenie mają partnerstwa i koordynacja działań z klientami i użytkownikami: od początkowego szkicu idei i analizy, poprzez produkcję, testy, symulację aż po serwis. Dotyczy to zarówno opracowywania zindywidualizowanych rozwiązań z użyciem otwartych standardów, jak i unikalnych, specjalnych produktów: od produkcji wielkoseryjnej po krótkie serie, a nawet pojedyncze partie. Osiągnięcie „zoptymalizowanej wydajności” jest priorytetem klienta. Obojętnie czy produkuje w wielkich seriach, czy w niewielkich ilościach. 

HARTING opracował specjalne rozwiązanie dla energetyki wiatrowej. Systemy oświetlenia LED z lampami LED, wtykowe złącza urządzeń, skompletowane kable i jednostki rozdzielające (z użyciem bezprzerwowego zasilania, jeśli to konieczne) zostały precyzyjnie zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki elektrowni wiatrowych. Optymalna pozycja montażowa i rozprowadzanie światła przez lampy przy minimalizacji potrzeb materiałowych są wynikiem indywidualnych analiz i modelowania programowego bezpośrednio na miejscu. Lampy zostały zaprojektowane w ramach prac wewnętrznych i cechują się bardzo dobrym rozprowadzeniem światła. Mogą być używane wewnątrz i na zewnątrz elektrowni wiatrowych. Oznacza to znaczne ograniczenie liczby potrzebnych punktów świetlnych LED. Dodatkowe oszczędności wynikają z minimalizacji nakładów montażowych i tzw. ekonomii skali.  

HARTING projektuje i wytwarza efektywne i precyzyjne rozwiązania skrojone indywidualnie do wymagań klienta. Obejmuje to serwis i wsparcie produkcyjne w ramach kontynuacji serii. Nasza kompleksowa, ekspercka wiedza, wsparcie techniczne, projektowe, serwisowe i testowe sprawiają, że HARTING jest idealnym partnerem do pokonywania licznych wyzwań. Szybko projektujemy i wdrażamy praktyczne rozwiązania, zawsze we współpracy z klientem.