Větrná energie: Bezpečný přenos signálu díky modulu přepěťové ochrany

Větrné turbíny jsou kvůli své výšce a častému umístění na volném prostranství na kopcích, horských hřebenech apod. častým terčem úderů blesků. Blesk prochází celým zařízením a ovlivňuje komponenty i elektrické systémy. Poruchy nebo selhání citlivých elektronických komponentů může zapříčinit nejen přímý úder blesku, ale i úder v bezprostřední blízkosti turbíny a připojených napájecích sítí. Řešením je důsledná koncepce ochrany před bleskem a přepětím, která zamezí nákladným odstávkám a opravám a zaručí, aby se větrná elektrárna během plánované doby zaplatila.

Na ochranu běžných signálů v oblasti řídicí a regulační techniky proti přechodovým jevům vyvinula společnost HARTING ve spolupráci se společností Dehn + Söhne, která je specialistou v oblasti ochrany před bleskem a přepětím, modul přepěťové ochrany Han-Modular®. V koncepci ochrany větrné turbíny před bleskem lze modul považovat za poslední malý prvek v rozšířeném systému svodičů, který obsahuje nejen velké svodiče na lopatkách a přechodových bodech na věži založených na principu Faradayovy klece, ale také ochranná zařízení pro frekvenční měniče, skříňové rozvaděče a měřicí a řídicí zařízení.

Vložka modulu přepěťové ochrany je součástí celého modulárního konektoru a chrání přilehlé systémy nebo obvody před napěťovými špičkami. Pokud elektronickým systémem projde přechodový jev zapříčiněný úderem blesku nebo elektromagnetickým výbojem, o jeho svedení se už postará modul přepěťové ochrany v pouzdře konektoru. Tím zamezí dalšímu šíření přechodového jevu a zaručí ochranu následných systémů před rušením nebo poškozením.

Modul Han-Modular® SP DM2 na ochranu proti přepětí

Modul přepěťové ochrany využívá několik ochranných prvků, jako jsou plynové bleskojistky, supresorové diody a rezistory. Pokud dojde k přechodnému přepětí, zajistí tyto ochranné prvky koordinované svedení rušivé veličiny.

Předřazená přepěťová ochrana otevírá další možnosti úspory nákladů a místa v připojených systémech. Například ve skříňovém rozvaděči je napěťová špička sváděna přes konektor a skříň rozvaděče. K ochraně rozvaděče nejsou potřeba žádné další komponenty. Modul přepěťové ochrany tak šetří místo i další náklady.

V oblastech větrných turbín chráněných před přepětím lze signály přenášet bez rušení.Při správném použití snižuje modul přepěťové ochrany počet odstávek v důsledku rušení komunikačních signálů a prodlužuje životnost stroje tím, že zlepšuje jeho provozuschopnost a chrání citlivá elektronická zařízení.

HARTING Han® – videa

HARTING System Solutions for Windenergy

Katalogy, brožury, letáky