Průmyslové konektory v mýtném systému pro nákladní automobily

V zájmu zajištění správného výběru mýtného pro nákladní vozidla na dálnicích musí jak zpracování obrazu, tak komunikace mezi mýtnou bránou, nákladním vozidlem a dispečinkem probíhat bez problémů. Zařízení musí být optimálně chráněno i v těch nejnáročnějších venkovních podmínkách. Společnost Vitronic, odborník na průmyslové zpracování obrazu, vytvořila efektivní systém společně se společností HARTING jako partnerem pro připojovací technologie a sítě.

Systém Vitronic využívá takzvaný TollChecker, což je automatické monitorovací zařízení pro mýtné na základě ujeté vzdálenosti nákladního vozidla, které identifikuje a klasifikuje nákladní vozidla s hmotností nad 12 tun za běžného provozu (na obrázku výše). Na základě počtu náprav a geometrie vozidla zařízení zkontroluje, zda vozidlo podléhá mýtnému. Systém dokáže identifikovat vozidla, za která bylo mýtné zaplaceno v nesprávné výši nebo nebylo zaplaceno vůbec, a jako důkaz odešle do řídicího centra datový záznam. Ten je z bezpečnostních důvodů zašifrovaný.

Monitorovací systém Vitronic v provozu nad dálnicí.

Systém zajišťuje plně automatické monitorování po celé šířce dálnice bez ohledu na to, jakou má vozidlo rychlost nebo zda mění jízdní pruh. Data mohou být také případně odeslána do ručně ovládaného terminálu pro vozidlo, které se dopustilo přestupku.

Technické provedení

Vitronic TollChecker měří vozidla trojrozměrně. Na základě dat vytvoří geometrický model vozidla, určí počet náprav a rozpozná případné přívěsy. Systém určuje tvar vozidel a přiřazuje je k různým třídám mýtného. Pomocí infračerveného zábleskového osvětlení, které je pro řidiče neviditelné, získá celkový obraz nákladního vozidla a obraz registračních značek, které jsou automaticky přečteny. Informace získané monitorovacím systémem se pak prostřednictvím rozhraní porovnávají s údaji palubního zařízení ve vozidle nebo se záznamy v řídicím centru. Při jakémkoli podezření na neuhrazené mýtné se jako důkaz vygeneruje datový záznam.

Zařízení pro zpracování obrazu a kontakty konektorů musejí být optimálně chráněny, aby nebyla ohrožena jejich funkce. Při návrhu mýtného systému využily společnosti HARTING a Vitronic dlouholeté zkušenosti z průmyslového prostředí. Snadné připojení zařízení umožňují pouzdra konektorů Han® v kombinaci s kabely Ernst & Engbring. Díky vysokému stupni krytí pouzder konektorů nemůže spojům ublížit chlad, vlhko, kroupy ani sníh. Díky dokonalé integraci sítí mýtných bran nedochází k narušení komunikace mezi vozidly, mýtnou branou a řídicím centrem.

Projekt je důkazem, že průmyslové know-how společností HARTING a Vitronic lze úspěšně využít i v jiných odvětvích, například v silniční dopravě.

 

Konektory Han® (včetně Han® M, Han® 3 A): Vhodné pro nejnáročnější požadavky nejen v průmyslovém prostředí.

HARTING Han® – videa

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Katalogy, brožury, letáky