Indywidualizowane rozwiązania w dziedzinie okablowania do centrów danych

Zapotrzebowanie na centra danych rośnie wykładniczo i zmusza całą branżę do przewartościowania swoich procesów. Jest to najbardziej widoczne w wynajmowanych i mobilnych centrach danych. Zmiany standardów zachodzą jednak na każdym poziomie centrum przetwarzania danych, zwłaszcza w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji.

Jednym z najnowszych standardów jest stosowanie wiązek kablowych wyposażonych w złącza do dystrybucji zasilania z UPS (zasilacza bezprzerwowego) z centrum przetwarzania danych do urządzeń PDU (jednostki dystrybucji zasilania). Zastosowanie wiązek kablowych usprawnia całe centrum przetwarzania danych, obniżając koszty i skracając czas instalacji, a jednocześnie zwiększając rentowność.