Individuálně přizpůsobená řešení kabeláže pro datová centra

Poptávka po datových centrech exponenciálně roste a celé odvětví nutí přehodnocovat stávající procesy. Nejpatrnější je to u pronajímaných a mobilních datových center. Ke změnám standardů však dochází na všech úrovních datového centra, zejména v oblasti návrhu, instalace a údržby. 

Jedním z nejnovějších trendů je použití konfekcionovaných kabelových svazků pro rozvod elektrické energie ze zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) datového centra do napájecích jednotek PDU. Použití kabelových svazků předem osazených konektory snižuje náklady, zkracuje dobu instalace a zároveň zvyšuje hospodárnost. Zajištěna je také vyšší efektivita celého napájecího řetězce datového centra.