Kundanpassade kablagelösningar för datacenter

Efterfrågan på datacenter växer exponentiellt och tvingar alla i branschen att tänka om sina processer. Det är mest uppenbart i hyrda datacenter och mobila datacenter. Med det sagt så inträffar standardändringar i alla nivåer i datacentret, särskilt när det gäller konstruktionen, installationen och underhållet. 

En av de senaste standarderna är att använda anslutna kabelinstallationer för att distribuera kraft från datacentrets UPS (avbrottsfria kraftförsörjning) till PDU:erna (kraftdistributionsenheterna). Den anslutna kabelinstallationen effektiviserar hela datacentret med reducerade kostnader och kortare installationstider samtidigt som lönsamheten ökar.