Indywidualizacja w czasie rzeczywistym

Zautomatyzowana produkcja indywidualnych projektów

Konfigurator zapewnia klientom firmy HARTING narzędzie doboru w ramach modułowego portfolio. Wspiera użytkowników w łączeniu i koordynowaniu poszczególnych komponentów, aby zapewnić ich funkcjonalną i techniczną zgodność oraz wykonalność.

Dla projektantów, dostosowanie produktu przez dostawcę często wiąże się z wyższymi kosztami procesu i produktu. Aby uniknąć czasochłonnej koordynacji, opierają się na produktach katalogowych zamiast na niestandardowych komponentach,  akceptując kompromisy w tym procesie. Dzięki konsekwentnemu skupieniu się na cyfrowym mapowaniu produktów, konfigurator stał się narzędziem samoobsługowym, które odpowiada na te wyzwanie po stronie klienta i rozwiązuje problemy.

Obecnie klienci sami projektują swoje złączy, bezpośrednio w konfiguratorze – przesuwają elementy, samodzielnie dokonują zmian w produkcie i otrzymują wizualną informację zwrotną, czy wprowadzone zmiany są technicznie/funkcjonalnie wykonalne. Wykracza to daleko poza zwykłe kompilowanie poszczególnych komponentów. Użytkownicy mają możliwość dokonywania zmian projektowych online, na przykład poprzez dodanie nowych otworów gwintowanych, oraz zamawianie nowego elementu jako produktu standardowego.

Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że firma HARTING wyposażyła ten system w pewne możliwości wywiadowcze oparte na cyfrowym bliźniaku. Oznacza to, że informacje o produkcie są dostępne, aby z wyprzedzeniem odpowiedzieć na ważne pytania: Czym jest produkt i do czego jest zdolny? Jakie ma relacje i gdzie są granice produktu? Zadaniem dostawcy jest stworzenie jako fundamentu wysokiej jakości danych i określenie, poza zależnościami obiektowymi, jakie warianty produktu są dopuszczalne w zakresie inżynierskim. Po pomyślnym zakończeniu procesu selekcji przez klienta, po złożeniu zamówienia rozpoczyna się proces tworzenia artykułu, w tym generowanie cyfrowych dokumentów towarzyszących. Odbywa się to w pełni automatycznie i w oparciu o logikę cyfrowego bliźniaka: zamówienie jest przekazywane bezpośrednio do maszyny, która wytwarza artykuł w żądanym wariancie. Wreszcie w tle tego procesu działa odpowiednia kalkulacja kosztów producenta i algorytm odnoszący się do ustalania cen.

W tym przypadku logika cyfrowego bliźniaka lub informacja modelu danych jest wykorzystywana do sterowania i kontrolowania produkcji, a także do pracy w sprzedaży i obsługi klienta. Automatyzacja eliminuje potrzebę ręcznego – a przez to czasochłonnego i nieelastycznego – sprawdzania.

Aby zapewnić klientom tę cyfrową wiedzę o produktach dla ich własnego procesu rozwoju i uczynić ją użyteczną poza systemami firmy HARTING, takimi jak konfigurator, HARTING angażuje się w IDTA (Industrial Digital Twin Association). Kluczowy cel: sprawić, by cyfrowe bliźniaki działały i były użyteczne w różnych systemach.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i skupieniu się na jakości danych produktowych, firma HARTING jest w stanie skonfigurować ponad 1000 produktów w formacie „AAS” IDTA (Asset Administration Shell) i udostępnić je klientom jako pliki do pobrania.