GrowUnit: Domácí skleník pro mikrobylinky

Rozhovor:
Dr. Sebastian Kipp, Klasmann-Deilmann

Dr. Sebastian Kipp vystudoval zemědělské vědy v Bonnu a poté získal doktorát na Technické univerzitě v Mnichově. Od roku 2017 odpovídá za „podporu vývoje produktů na trhu“ ve společnosti Klasmann-Deilmann, což je mimo jiné výrobce substrátů pro komerční zahradnictví. Zde pracuje v oblasti výzkumu a vývoje, technické podpory zákazníků, řízení kvality a inovací. Magazín tec.news s ním hovořil o spolupráci na vnitřním skleníku „GrowUnit“, který má být využíván v potravinářském maloobchodě a gastronomii.

tec.news: Jak došlo ke spolupráci se společností HARTING?

Dr. S. Kipp:  Prof. Andreas Ulbrich z Vysoké školy aplikovaných věd v Osnabrücku, kde vyučuje na Fakultě zemědělských věd a krajinářství a intenzivně se zabývá vertikálním zemědělstvím, navázal kontakt se společnostmi HARTING a Klasmann-Deilmann. To společnosti HARTING Systems otevřelo cestu k propojení jejích technických znalostí s naším know-how v oblasti pěstování a požadavků rostlin a ke konstrukci odpovídajícího automatizovaného vnitřního skleníku.


 

tec.news: Jaký byl váš konkrétní úkol?

Dr. S. Kipp: Vyvinuli jsme kultivační substrát neboli živné médium, na kterém mohou rostliny růst – tj. konopnou podložku o rozměrech 9 × 9 cm, na níž se nalepí semena pro jednotlivé mikrobylinky. Kromě toho jsme společnosti HARTING dodali specifické požadavky na návrh automatizace softwaru a ovládacích prvků tak, aby byly splněny všechny požadavky na pěstování rostlin a technické požadavky na optimální nezávislý růst.


 

tec.news: Čím se GrowUnit liší od ostatních existujících konceptů v potravinářském průmyslu?

Dr. S. Kipp: Hlavní rozdíl spočívá v tom, že poskytujeme automatizovaný skleník, kde se rostliny pěstují přímo na místě ze semen. Jiní konkurenti používají obchodní model osazení skříní většími rostlinami, které již byly vypěstovány v květináčích, a přebírají tak roli provozovatele. V našem společném obchodním modelu je provozovatelem zařízení samotný trh s potravinářskými výrobky. 

Díky konstrukci a programování GrowUnit je nutná jen malá údržba. Dalším rozdílem oproti podobným produktům, které jsou již na trhu, je typ rostlin. Na trh neuvádíme novou bazalku, ale pěstujeme mikrobylinky, které jsou velmi zdravé a přinášejí na stůl až 50 nových chuťových složek – jedná se o skutečnou superpotravinu.


tec.news: Naše aktuální číslo se zabývá různými typy „chytrého zemědělství“. Čím se zde odlišujete?

Dr. S. Kipp: V zásadě je třeba nejprve říci, že s GrowUnit nepotřebujete pověstný „zahradnický talent“, abyste rostliny přiměli k úrodě. Pěstování je založeno na datech a algoritmech, zatímco zavlažování a osvětlení jsou řízeny automaticky. Přestože tyto parametry hrají klíčovou roli i v precizním zemědělství a autonomním zemědělství, dalším zásadním rozdílem oproti GrowUnit je samotná plocha. Náš vnitřní skleník má pět různých pater, která jsou umístěna nad sebou, a každé z nich je naplněno různými semeny a lze je samostatně ovládat. Pesticidy se nepoužívají. 


 

tec.news: Co je v plánu pro GrowUnit dále?

Dr. S. Kipp: Náš vnitřní skleník je v současné době v pravidelném zkušebním provozu v supermarketu v Dortmundu. Od konce září doplníme další čtyři prodejny a také vybavíme několik prvních zkušebních provozů v oblasti stravování.