Stejnosměrné sítě v průmyslu

Vzhledem k současným technologickým a společenským trendům nabízí využití stejnosměrných sítí potenciál pro energeticky účinná a odolná průmyslová prostředí. Společnost HARTING podporuje tento vývoj poskytováním vhodných řešení.

Vyšší účinnost díky přímému využití a rekuperaci elektřiny

Aby bylo možné využívat elektřinu z větrné a sluneční energie v sítích střídavého proudu, musí energetické společnosti energii složitě přeměňovat v několika stupních. Na straně spotřebitelů se stále více používá polovodičová elektronika v souvislosti s rostoucí automatizací – a poptávka po stejnosměrném proudu má proto vzrůstající tendenci. Ve stejnosměrných sítích jsou dodavatelská a odběratelská strana vzájemně koordinovány: odpadají náklady na dodatečné transformace, snižují se ztráty při přeměně a zvyšuje se energetická účinnost průmyslových zařízení.

Ve střídavých sítích zůstává brzdná energie motorů obvykle nevyužita, protože její zpětné získávání (rekuperace) je nákladné. Rekuperace je jednodušší u stejnosměrných sítí. Zpětně dodaná energie může být využita přímo jinými spotřebiteli v síti nebo uložena. Modely ukázaly, že volbou stejnosměrného napětí a rekuperace lze snížit ztráty energie v síti o 2–4 %. 

Bateriové úložiště zvyšuje odolnost

V testovacích systémech bylo možné pomocí akumulátorového úložiště snížit 80 % špiček zatížení stejnosměrné sítě. Zásobníky také přebírají napájení průmyslových systémů v případě výpadku rozvodné sítě. Stejnosměrné sítě umožňují nákladově efektivní uchovávání energie v akumulátorech a zvyšují odolnost průmyslových prostředí.

Řešení pro přechod

Společnost HARTING aktivně ovlivňuje přechod na stejnosměrné sítě v průmyslu a společně s partnery vyvíjí řešení. Díky konektoru Han® S se již například zjednodušilo používání stejnosměrných akumulátorových systémů. Portfolio společnosti HARTING pro stroje a zařízení zahrnuje také řešení pro obousměrný tok energie se zvláštním důrazem na ochranu a bezpečnost uživatelů.

Get in touch
Tarek Spreen
Product Manager Han® Connectors, HARTING Electric GmbH & Co. KG