Moduly Han-Modular® Domino: Další úroveň modulárních průmyslových konektorů

Fundament dnešní průmyslové transformace tvoří základní technologie, jako jsou rozhraní pro přenos energie, dat a signálů. Společnost HARTING proto uvádí na trh moduly Han-Modular® Domino, které svět modulárních průmyslových konektorů posouvají na další úroveň. Otevírají nové možnosti optimalizace, včetně úspory prostoru a hmotnosti až o 50 %, a zároveň tak snižují emise CO2.

Společnost HARTING proto představuje moduly Han-Modular® Domino jako další vývojový stupeň modulárního konektoru. Nová řada splňuje především požadavky průmyslu na úsporu instalačního prostoru a hmotnosti. Podobně jako dílky domina, které mají dva samostatné čtverce, sestává modul Domino ze dvou „kostek“. Standardní kontaktní plocha Han-Modular® je rozdělená na dvě téměř čtvercové plochy, na které lze umístit i větší kontakty.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

Kostky podporují konfiguraci individuálních konektorů, které jsou přesně přizpůsobené požadavkům konstrukčního řešení. V jednom modulu lze kombinovat napájecí, signálové a datové kontakty nebo kontakty pro stlačený vzduch, stejně jako kontakty samec a samice. Celkově se tak snižuje počet potřebných rozhraní na jednotku. Připojovací technika se zmenšuje, snižuje se její hmotnost a do jednoho konektoru se vejde víc modulů – a typů modulů – než kdykoli dříve.

Méně práce, nižší náklady na spotřebu energie

Výhodou pro instalační techniky je kratší doba montáže, ze které vyplývá celkové snížení personálních nákladů. Tato skutečnost odráží megatrend demografických změn a reaguje na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Lehčí a menší rozhraní podporují dekarbonizaci. Jeden z velkých výrobců kolejových vozidel spočítal, že každý uspořený kilogram hmotnosti ušetří během 40leté životnosti vlaku na nákladech na energii celých 14 tisíc eur. Výpočet vychází z cen energií v roce 2015. Dnes je tato částka kvůli jejich nárůstu výrazně vyšší.

Connectivity+

Produkty, které se přizpůsobují společenským megatrendům, jako jsou udržitelnost a demografické změny, označuje společnost HARTING značkou „Connectivity+“. Moduly Domino mezi takové výrobky jednoznačně patří, protože pomáhají snižovat náklady na montáž, provoz strojů, systémů a také šetří přírodní zdroje. Platí to jak pro výrobu – menší komponenty vyžadují méně materiálu a energie –, tak pro přepravu, která těží z úspory místa a hmotnosti i z větší flexibility. Jednotlivé sestavy je možné používat opakovaně (ve smyslu platformové filozofie). Tím se zase zlepšuje udržitelnost.

Výkonové kontakty v kombinaci s pneumatickými prvky za účelem úspory prostoru
Signální kontakty v kombinaci s přenosem dat M12 (do 10 Gbps)
Zhlédněte webinář nebo si vyžádejte bezplatnou 1:1 demonstraci