Brug af downloads fra internettet og tekniske dokumenter fra HARTING

1. Generelt

 • Disse betingelser gælder for brug af downloads leveret på internettet og andre tekniske dokumenter fra HARTING Stiftung & Co KG samt for alle virksomheder og datterselskaber tilknyttet det (samlet beskrevet som "HARTING" nedenfor) i henhold til §§ 15 ff. AktG (aktieselskab).

2. Juridisk forbehold

 • Indholdet på HARTING-websiderne er ophavsretligt beskyttet. Rettighederne til alle logoer, varemærker, mærker, datablade, visninger, data, tegninger, tekniske dokumenter og oplysninger tilhører udelukkende HARTING.
 • Enhver form for behandling, brug eller offentliggørelse, især til kommercielle formål, som går ud over de rettigheder, der er givet i dette dokument, selv i en forkortet version, kræver kun udtrykkelig tilladelse fra HARTING.
 • Meddelelser om ophavsret eller andre ejendomsrettigheder må ikke fjernes.

3. Brugsret

 • HARTINGs indhold på websiderne og de oplysninger samt tekniske dokumenter, der er tilgængelige til download, kan downloades, gemmes, udskrives eller på anden måde duplikeres med henblik på tilvejebringelse af oplysninger og intern brug i forbindelse med en planlagt eller faktisk brug af HARTINGs produkter.
 • Formidling af oplysningerne samt de tekniske dokumenter til offentlige eller kommercielle formål eller anden brug uden skriftligt samtykke fra HARTING er forbudt.

4. Ret til ændring og brugerens pligt til at inspicere

 • HARTING forbeholder sig ret til at ændre den tekniske dokumentation og de produkter, der er beskrevet i de tekniske dokumenter, eller de oplysninger og de produkter, der er beskrevet i disse oplysninger, uden varsel til enhver tid.
 • Opdateringer fra HARTING fritager ikke brugeren for forpligtelsen til regelmæssigt at informere sig om de respektive aktuelle oplysninger og indhold på HARTINGs websider.
 • Ved tildeling af brugsrettigheder i henhold til stk. 3 i disse betingelser er HARTING ikke forpligtet til at give oplysninger om ændringer i produkterne og/eller de tekniske dokumenter.
 • Brugeren skal kontrollere produkternes egnethed og tilsigtede formål i den specifikke applikation på egen hånd, især med hensyn til overholdelse af gyldige standarder og love.

5. Ansvar

 • Alle oplysninger i de tekniske dokumenter er uden nogen udtrykkelig, underforstået eller stiltiende garanti.
 • HARTING er ikke ansvarlig for forkerte oplysninger eller fejlagtige tekniske dokumenter, skader eller vira, der forringer computeren, udstyret eller andre anmodende eller downloadende enheder på grund af adgang.
 • Ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder ikke i tilfælde af fortsæt, grov uagtsomhed, på grund af personskade, skade på krop eller helbred eller på grund af overtrædelse af kardinale kontraktlige forpligtelser eller i det omfang, der foreligger et obligatorisk ansvar, f.eks. i henhold til produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz). Kardinale kontraktlige forpligtelser er de forpligtelser, hvis opfyldelse i første omgang gør det muligt at opfylde kontrakten korrekt, og som de kontraherende parter regelmæssigt får til opgave at overholde. Kravet om erstatning for overtrædelse af kardinale kontraktlige forpligtelser er dog begrænset til typiske, forudsigelige kontraktmæssige skader. En ændring af bevisbyrden til skade for brugeren er ikke forbundet med denne forordning.

6. Sted for jurisdiktion/lovgivning

 • Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning er gyldig som supplement til aftalerne i denne kontrakt, dog med undtagelse af FN-konventionen af 11.04.1980 om internationale køb (CISG).
 • Jurisdiktionen overfor virksomheder eller forretningsfolk er Espelkamp.

7. Adskillelsesklausul

 • Hvis en af de ovennævnte bestemmelser skulle være eller blive virkningsløs, skal parterne i denne aftale gensidigt aftale en ny bestemmelse, der kommer tættest på den gældende med hensyn til indhold. Hvis en eller flere bestemmelser i denne kontrakt skulle være eller blive ugyldige, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke.