İnternetteki indirilebilir HARTING içeriklerinin ve teknik belgelerinin kullanımı

1. Genel

 • Bu koşullar; HARTING Stiftung & Co KG ve onunla ilişkili tüm şirketlerin ve bağlı kuruluşların (aşağıda genel olarak "HARTING" olarak adlandırılmaktadır) internette paylaşılan indirilebilir içeriklerinin ve diğer teknik belgelerinin §§ 15 ff. AktG (anonim şirket) bakımından kullanımı için geçerlidir.

2. Yasal koruma

 • HARTING web sayfalarındaki içerikler telif hakkı ile korunmaktadır. Tüm logolar, ticari markalar, markalar, veri sayfaları, görünümler, veriler, çizimler, teknik belgeler ve bilgilerin hakları HARTING'in özel mülkiyetindedir.
 • Bir özet halinde bile olsa, bu belgede verilen hakların ötesine geçen her türlü işleme, kullanım veya yayın her zaman HARTING'in yazılı izni alınarak gerçekleştirilmelidir.
 • Telif hakkı bildirimleri veya diğer mülkiyet hakkı bildirimleri çıkarılmamalıdır.

3. Kullanım hakkı

 • HARTING tarafından web sayfalarında yer alan içerikler ve indirilebiir bilgiler ile teknik belgeler, HARTING ürünlerinin planlı veya fiili kullanımı ile bağlantılı olarak bilgi ve kurum içinde kullanım için indirilebilir, kaydedilebilir, yazdırılabilir veya diğer yöntemlerle çoğaltılabilir.
 • Bilgilerin ve teknik belgelerin, HARTING'in yazılı izni olmadan, kamusal veya ticari amaçlarla veya başka bir kullanım için dağıtılması yasaktır.

4. Değişiklik yapma hakkı ve kullanıcının kontrol etme yükümlülüğü

 • HARTING, teknik belgeleri ve teknik belgelerde tarif edilen ürünleri veya bu bilgilerde tarif edilen ürünleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
 • HARTING tarafından yapılan güncellemeler, kullanıcının HARTING web sayfalarında yer alan bilgilerin ve içeriklerin güncel ve doğru olduğunu düzenli olarak gözden geçirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 • HARTING, bu koşulların 3. paragrafı uyarınca kullanım hakkı tanıyarak, ürün ve/veya teknik belgelerdeki değişiklikler hakkında bilgilendirme yapmakla yükümlü hale gelmez.
 • Kullanıcı, belirli bir uygulamaya yönelik ürünlerin uygunluğunu ve kullanım amacının doğruluğunu, özellikle de yürürlükteki standartlara ve yasalara uygunluk konusunda, kendi kişisel yetkisine dayanak kontrol etmekle yükümlüdür.

5. Yükümlülük

 • Teknik belgelerde bulunan hiçbir bilgi açık, zımni veya üstü kapalı bir garanti vermez.
 • HARTING; yanlış veya hatalı bilgi içeren teknik belgelerden, içeriklere ulaşmak için kullanılan bilgisayara, ekipmana veya talep etme ya da indirme işlemi için kullanılan diğer cihazlara zarar veren hasar ya da virüslerden sorumlu değildir.
 • Yukarıda bahsi geçen yükümlülüğün hariç tutulması; kesin bir niyet, ağır ihmal; can, beden veya sağlık kaybı nedeniyle veya temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali ya da Ürün Sorumluluk Yasası (Produkthaftungsgesetz) gibi zorunlu yükümlülüğün olduğu durumlarda geçerli değildir. Temel sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sözleşmenin düzgün bir şekilde uygulanmasını mümkün kılan ve uygunluğunun düzenli olarak sözleşme taraflarına bağlı olduğu yükümlülüklerdir. Bununla birlikte, temel sözleşmeye bağlı yükümlülüklerin ihlali için tazminat talebi, tipik, öngörülebilir sözleşmeye bağlı hasarla sınırlıdır. Kanıtlama zorunluluğunun kullanıcının dezavantajına olacak şekilde bir değişikliği, bu düzenlemeye bağlı değildir.

6. Yetkili yargı mahkemesi/geçerli yasalar

 • 11.04.1980 tarihli Uluslararası Mal Satışına İlişkin BM Sözleşmesi (CISG) hariç olmak üzere, bu sözleşmedeki anlaşmalarda tamamlayıcı olarak Almanya Federal Cumhuriyeti Yasası geçerlidir.
 • Şirketler veya işadamları için yetkili yargı mahkemesi Espelkamp'tır.

7. Ayrı tutulabilirlik maddesi

 • Yukarıda belirtilen hükümlerden birinin geçersiz olması veya sonradan etkisiz hale gelmesi durumunda, buradaki taraflar, yürürlükte olana içerik bakımından en yakın olan yeni bir hüküm üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya varmalıdırlar. Bu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün geçersiz olması veya sonradan etkisiz hale gelmesi durumunda, diğer hükümlerin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecektir.