A HARTING internetes letöltéseinek és műszaki dokumentációinak használata

1. Általános tudnivalók

 • Ezek a feltételek vonatkoznak a HARTING Stiftung & Co KG, valamint annak valamennyi, a részvénytörvény 15. §§. ff. pontja szerinti vállalata és leányvállalata (részvénytársaság) (továbbiakban együttesen "HARTING") által az interneten letölthető formában rendelkezésre bocsátott dokumentumok és műszaki dokumentációk használatára.

2. Jogi fenntartások

 • A HARTING weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az összes logóval, védjeggyel, márkával, adatlappal, nézettel, adattal, rajzzal, műszaki dokumentációval és információval kapcsolatos jogok kizárólagos tulajdonosa a HARTING.
 • Kizárólag a HARTING kifejezett engedélyével lehetséges a kifejezetten kereskedelmi célú feldolgozás, felhasználás vagy közzététel, amely túlmutat a jelen dokumentumban vagy annak kivonatában meghatározott jogokon.
 • A szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzések eltávolítása tilos.

3. Használati jog

 • A HARTING által a weboldalakra elhelyezett tartalom és információ, valamint a letöltésre rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk információs célból és a HARTING termékek tervezett vagy tényleges belső felhasználásával összefüggésben letölthetők, lementhetők, kinyomtathatók, illetve egyéb módom másolhatók.
 • Az információk, valamint a műszaki dokumentációk nyilvános, kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása kizárólag a HARTING írásbeli hozzájárulásával engedélyezett.

4. Módosítás joga és a felhasználó ellenőrzési kötelezettsége

 • A HARTING fenntartja annak jogát, hogy a műszaki dokumentációkat, valamint az ezekben és a jelen dokumentumban leírt termékeket és információkat bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztassa.
 • A HARTING általi frissítések nem mentesítik a felhasználót azon kötelezettsége alól, hogy rendszeresen ellenőrizze a HARTING weboldalain található információkat és tartalmakat.
 • A jelen feltételek 3. bekezdésében foglalt felhasználási jog biztosítása nem kötelezi a HARTING vállalatot, hogy tájékoztatást nyújtson a termékek és/vagy műszaki dokumentációk módosításáról.
 • A felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy a termékek megfelelnek az adott alkalmazás céljainak, valamint az érvényes, hatósági, szabványi és törvényi előírásoknak.

5. Felelősség

 • A műszaki dokumentációkban foglalt információkért sem kifejezett, sem rejtett, sem pedig hallgatólagos garanciát nem vállalunk.
 • A HARTING nem vállal felelősséget a téves információkért, a hibás műszaki dokumentációkért, sem pedig azokért a vírusokért és károkért, amelyek a letöltés eredményeképpen a számítógépeket, az eszközöket vagy a letöltést végző, illetve kérő készülékeket károsítja.
 • A felelősség fenti kizárása nem alkalmazható szándékosság, súlyos hanyagság, halál, személyi sérülés, egészségkárosodás vagy a szerződési rendelkezések súlyos megszegése esetén, amennyiben a kötelező felelősséget meghatározza a termékfelelősségre vonatkozó törvény. A legfőbb szerződési kötelezettségek elsősorban azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése teszi lehetővé a szerződés megfelelő teljesítését, illetve az amelyeknek való megfelelést rendszeresen biztosítják a szerződő felek számára. A legfőbb szerződési kötelezettségek megszegésével kapcsolatos kártérítési igény azonban a szerződéssel összefüggésben a jellemző és előre látható kárra korlátozódik. A felhasználót ért hátrány bizonyítási terhének változása a jelen rendelkezéssel nem függ össze.

6. Illetékes bíróság/jogrend

 • A jelen szerződésben foglalt megállapodásra kiegészítőleg a Német Szövetségi Köztársaság törvénye vonatkozik az ENSZ 1980.04.11-i nemzetközi áruértékesítési egyezményének (CISG) kizárásával.
 • A cégekkel vagy az üzletemberekkel összefüggésben az illetékes joghatóság helye: Espelkamp.

7. Elkülöníthetési záradék

 • Ha a fenti rendelkezések valamelyike érvénytelen vagy érvénytelenné válik, a felek kötelesek kölcsönösen megállapodni egy olyan új rendelkezésben, amely tartalmában a lehető legjobban megfelel az érvénytelenné vált rendelkezésnek. Ha a jelen szerződés egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.