Tworzymy ekologię i połączenia przemysłowe dla przyszłego sukcesu

Wywiad z
Bo Chen, Managing Director, HARTING Greater China

Budowanie platform ekosystemu i jego wzmacnianie jest nie tylko organiczną częścią strategii lokalizacyjnej Grupy HARTING w Chinach, ale także ważnym punktem wyjścia do budowania lokalnych łańcuchów przemysłowych, dostaw i innowacji. Jako lider w branży złączy, HARTING w pełni wykorzystuje swoje wpływy i mocne strony oraz dąży do zbudowania ekosystemu, łączącego ten system przemysłowy w rozległy, kompleksowy sposób we współpracy ze swoimi partnerami.

Koncepcja strukturalna ekosystemu HARTING Chiny

Budowa ekosystemu przez firmę HARTING Chiny jest nierozerwalnie związana z całym chińskim systemem przemysłowym i lokalnymi łańcuchami dostaw. Budowa ekosystemu jest nieuniknionym efektem ciągłej i dogłębnej promocji procesu lokalizacyjnego firmy HARTING Chiny w połączeniu ze strategią grupy. Na tym tle HARTING Chiny realizuje budowę chińskiego ekosystemu zgodnie z następującymi zobowiązaniami:

(1) Rozległe powiązania

Dobre partnerstwa są kamieniem węgielnym i fundamentem ekosystemu. Współpracujące ze sobą jednostki ekosystemu obejmują nie tylko przedsiębiorstwa wyższego i niższego szczebla w łańcuchu przemysłowym, takie jak strategiczni dostawcy HARTING Chiny, uzupełniających dostawcy produktów  wertykalni partnerzy strategiczni, ale także agencje rządowe, stowarzyszenia normalizacyjne, a także uniwersytety, takie jak Uniwersytet Tongji i inne instytucje naukowo-badawcze.

(2) Dzielenie się i integracja

Otwarte mechanizmy komunikacji są pomostami łączącymi ekosystem. Ekosfera to otwarta platforma komunikacyjna, na której wszystkie współpracujące jednostki mogą dzielić się informacjami, znajdować możliwości, nawiązywać współpracę i wspólnie się rozwijać. W zamian pomaga również zintegrować mały krąg chińskiego ekosystemu HARTING z szerokim kręgiem i lepiej integruje się z krajowymi i międzynarodowymi podwójnymi cyklami chińskiej gospodarki.

(3) Współtworzenie

Elastyczny system innowacji jest źródłem zasilania ekosystemu. Ekosystem może gromadzić przedsiębiorstwa i instytucje naukowo-badawcze, skutecznie realizować innowacje oparte na współpracy poprzez mechanizm otwartej komunikacji oraz promowanie zastosowań nowych technologii w dwóch wymiarach – naukowo-badawczym i biznesowym.

Rola firmy Harting w ekosystemie

HARTING to ważny gracz w budowaniu ekosystemu przemysłowego. Ekosystem integruje dyskretne zasoby, takie jak producenci, dostawcy i usługodawcy, a także przepływ informacji, przepływ danych i inne elementy. Wspólnie z partnerami wyższego i niższego szczebla, HARTING jest zaangażowany w poprawę symetrii informacji po obu stronach podaży i popytu, rozwiązywanie problemu adaptacji popytu i podaży na produkty i usługi techniczne, budowanie wydajnego systemu łańcucha dostaw i tworzenie przemysłowego ekosystemu tworzenia wartości..

HARTING to również ważny zwolennik tworzenia ekosystemu handlowego. Platforma ekosystemowa zapewnia rosnącą przestrzeń dla przedsiębiorstw i pokonuje wąskie gardło ograniczonego rozwoju pojedynczego przedsiębiorstwa z powodu braku zasobów.

Co istotne, firma HARTING to ważny lider w budowaniu ekosystemu innowacji. Ekosfera może skutecznie łączyć zapotrzebowanie rynkowe przedsiębiorstw z zasobami badawczo-rozwojowymi instytucji naukowo-badawczych i dostarczać żyznego gruntu dla wielkoskalowego rozwoju innowacyjnych technologii. HARTING Chiny utworzy Centrum Innowacji w Szanghaju i Shenzhen, które będą wykorzystywane jako baza dla innowacji opartych na współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi w ekosystemie. Już dziś, HARTING Shanghai współpracuje z Uniwersytetem Tongji:

Współpraca ta połączy zasoby Uniwersytetu Tongji oraz innych instytucji naukowo-badawczych i partnerów w różnych dziedzinach, takich jak laboratoria, wykładowcy, rozwiązania technologiczne produktów i środowiska testów fizycznych. Zgodnie z wymaganiami aplikacyjnymi rynku i klientów, będzie prowadzić badania, dyskusje i eksperymenty w odpowiednich dziedzinach technicznych oraz odgrywać rolę kultywowania i rozwijania talentów branżowych.