Vytváření průmyslové ekologie a konektivity pro všestranně výhodnou budoucnost

Rozhovor:
Bo Chen, Managing Director, HARTING Greater China

Zaměření na budování platforem a posilování ekosystémového přístupu je nejen organickou součástí lokalizační strategie skupiny HARTING v Číně, ale také důležitým východiskem pro budování místních průmyslových, dodavatelských a inovačních řetězců. Společnost HARTING jako lídr v oboru konektorů maximálně využívá svého vlivu a silných stránek a spolu se svými partnery usiluje o vybudování ekosystému, který rozsáhle a komplexně propojuje průmyslové systémy.

Strukturální koncepce ekosystému podle společnosti HARTING China

Budování ekosystému společností HARTING China je neoddělitelné od celého čínského průmyslového systému a bohatého prostředí místních dodavatelských řetězců. Budování ekosystému je zároveň nevyhnutelným výsledkem neustálé a důkladné podpory procesu lokalizace společnosti HARTING China v kombinaci se strategií skupiny. Na tomto základě společnost HARTING China realizuje výstavbu čínského ekosystému v souladu s těmito myšlenkami:

(1) Rozsáhlá propojení

Dobrá partnerství jsou základním kamenem a principem ekosystému. Mezi spolupracující jednotky ekosystému patří nejen všechny ostatní podniky v průmyslovém řetězci, jako jsou strategičtí dodavatelé společnosti HARTING China, dodavatelé doplňkových produktů, vertikální strategičtí partneři, ale také vládní agentury, normalizační sdružení a univerzity, jako je univerzita Tongji a další vědeckovýzkumné instituce.

(2) Sdílení a integrace

Otevřené komunikační mechanismy jsou mosty ekosystému. Ekosféra je otevřená komunikační platforma, na které mohou všechny kooperační jednotky sdílet informace, nacházet příležitosti, spolupracovat a společně růst. Na oplátku také pomáhá integrovat malý okruh ekosystému společnosti HARTING China do velkého okruhu a lépe se začleňuje do domácích a mezinárodních duálních cyklů čínské ekonomiky.

(3) Spoluvytváření

Flexibilní inovační systém je zdrojem energie ekosystému. Ekosystém může sdružovat podniky a vědeckovýzkumné instituce, účinně realizovat
společné inovace prostřednictvím otevřeného komunikačního mechanismu a podporovat aplikace nových technologií ze dvou hledisek – vědeckého výzkumu a podnikání.

Role společnosti HARTING v ekosystému

Společnost HARTING je důležitým hráčem při budování průmyslového ekosystému.
Ekosystém integruje samostatné zdroje, jako jsou výrobci, dodavatelé a poskytovatelé služeb, stejně jako tok informací, tok dat a další prvky. Společnost HARTING se společně s partnery snaží zlepšit informační symetrii na obou stranách nabídky a poptávky, vyřešit problém přizpůsobivosti nabídky a poptávky po výrobcích a technických službách, vybudovat efektivní systém dodavatelského řetězce a vytvořit průmyslový ekosystém tvorby hodnot.

Společnost HARTING je také významným podporovatelem vytváření obchodního ekosystému. Platforma ekosystému poskytuje prostor pro růst podniků a překonává kritické místo omezeného rozvoje jednoho podniku z důvodu nedostatku zdrojů.

V neposlední řadě je společnost HARTING důležitým lídrem v budování inovačního ekosystému. Ekosféra může účinně propojit tržní poptávku podniků a zdroje výzkumu a vývoje vědeckovýzkumných institucí a poskytnout úrodnou půdu pro rozsáhlý růst inovativních technologií. Společnost HARTING China zřídí v Šanghaji a Šen-čenu inovační centrum, které bude sloužit jako základna pro spolupráci na inovacích s institucemi z oblasti výzkumu a vývoje v rámci ekosystému. Dnes například společnost HARTING Shanghai spolupracuje s univerzitou Tongji:

  • Tato spolupráce spojí zdroje univerzity Tongji a dalších vědeckovýzkumných institucí a partnerů v různých oblastech, jako jsou laboratoře, učitelé, technologická řešení výrobků a fyzická testovací prostředí. Podle požadavků trhu a zákazníků bude provádět výzkum, diskuse a experimenty v příslušných technických oblastech a bude hrát roli při výchově a rozvoji průmyslových talentů.