Cesta zvyšování hodnoty pro zákazníka

Tommy Lu, Account Manager CRRC, HARTING China

When BII comes to HARTING for customised projects

Addressing the growing demands for customised solutions for Chinese customers, HARTING Customised Solutions (HCS) China team and the HARTING Regional Service Centre for Customised Solutions in Zhuhai have endeavoured for years to provide more appreciable value-added service experiences for customers such as Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.

V čínském Pekingu se v posledních letech staví stále více linek metra. Na karoserii téměř každého vlaku metra je logo společnosti Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd. (dále jen BII). S rychlým nárůstem poptávky po vlacích v Pekingu, Tchien-ťinu a Che-peji si společnost BII stále více uvědomuje, že jí v tom výrazně pomáhají na míru šité koncepty a systémy elektrického připojení pro železniční dopravu od společnosti HARTING.

Individuální a inovativní řešení

U osmivozových nebo šestivozových vlaků BII je pro zajištění přenosu energie a signálu nutné propojení mezi vozy. Kromě toho je podobné připojení pro přenos výkonu vyžadováno také u motoru trakčního systému pod vozem. Tyto klíčové spojovací systémy jsou nezbytné pro zajištění vysoké spolehlivosti a stability výrobku, rychlé instalace a jednoduché údržby, které společnost BII naléhavě potřebuje.

Největší hodnota tohoto řešení pro společnost BII spočívá v jeho funkci plug-and-play.

Již není nutné sestavovat komponenty postupně jako dříve, což značně zjednodušuje zapojení tohoto typu vozů. Před předáním řešení společnosti BII bylo řešení zpracováno a přísně testováno, nikoli pouze sestaveno. Proto může společnost BII použít toto řešení přímo pro řazení i uvedení do provozu a může provádět flexibilní a jednoduchou údržbu. Například společnost provozující terminálový železniční tranzit může během údržby vozy také rychle rozpojit a uspořádat.

Řešení společnosti HARTING na míru plně zohledňuje také požadavky zákazníků s malými a lehkými výrobky, jako je společnost BII. Její příslušné výrobky prošly systémem certifikace kvality, jako je EN 50467 pro železniční konektory a ISO/ TS22163, které plně vyhovují požadavkům železničního průmyslu. V této souvislosti Wang Lizhi dále vysvětlil: „Motorové konektory, jako je Han® HPR Easy-Con, jsou velmi lehké a kompaktní, což splňuje současné požadavky na miniaturizaci, výrazně šetří instalační prostor a snižuje hmotnost karoserie, a zároveň se vyznačují mimořádně silnou ochranou proti EMC, která zajišťuje stabilní zdroj energie železničních vozidel.“

Pečlivost a orientace 

Od seznámení se společností BII v roce 2017 tým společnosti HARTING HCS pochopil její potřeby prostřednictvím předběžného setkání se zákazníky a poté připravil řešení podle technických specifikací a zadávací dokumentace společnosti BII.

Během tohoto období bylo řešení neustále optimalizováno na základě zpětné vazby od společnosti BII. V pozdější fázi, po zpracování vzorků a přísném testování, společnost HARTING dokončila finální zajištění, rychlou dodávku a instalaci na místě.

Abychom zajistili spolehlivost a stabilitu schématu připojení, „provedli jsme mnoho analýz lisovacích profilů, simulovali prostředí provozu vlaku pomocí dvou robotů a provedli desítky tisíc simulačních testů za různých podmínek otáčení seřaďovacích vlaků.“

Do budoucna bude regionální servisní centrum HCS společnosti HARTING v Číně kombinovat více zahraničních zkušeností s místními výzkumnými a výrobními kapacitami, aby dokázala zlepšit úroveň služeb na míru, a poskytla tak více regionálním zákazníkům inovativní a konkurenceschopná řešení a více zákazníků mohlo zažít cestu s přidanou hodnotou, kterou společnost HARTING nabízí!