Vítr z východu

Mingyang Smart Energy spolupracuje se společností HARTING na inovativních řešeních pro ventilátory

Shuai Wang, Key Account Manager Goldwind, HARTING China

S rychlým růstem čínského průmyslu větrné energie společnost HARTING China v posledních letech neustále zkoumá možnosti spolupráce s předními výrobci větrných turbín a vytváří inovativní řešení konektivity pro zařízení větrných turbín podle potřeb zákazníků, která jsou oblíbená u klíčových zákazníků v oboru, přičemž společnost Mingyang Smart Energy je jedním z nich.

Větrná energie, jako druh čisté a obnovitelné energie, je již více než 10 let jednou z nejžhavějších oblastí čínské energetické výstavby. S návrhem čínského cíle „emisního vrcholu a uhlíkové neutralizace“ v roce 2021 odstartovala výstavba systémů větrné energie v Číně novou vrcholnou fázi. Podle údajů čínské Národní energetické správy by roční instalovaný výkon větrné energie měl dosáhnout alespoň 35–40 GW, aby bylo dosaženo výše uvedených cílů. Vzhledem k tomu, že současné jednotky dosahují výkonu 3 až 4 MW, bude každý rok instalováno nejméně 10 000 turbín.

V současné době, po dosažení parity větrné energie na pevnině a větrné energie na moři, se čínský průmysl větrné energie značně zlepšil. Odráží se to nejen ve stabilitě vývoje, šíři nabídky modelů, rozvoji technologií a efektivním servisu, ale také u některých předních výrobců hostitelských zařízení.
 

Konektorová kabeláž Han® mimo rozvaděč.

Výrobci obstáli v čase a uspěli v globálním měřítku – Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd. (dále jen Mingyang Smart Energy) se v roce 2021 umístila na 18. místě mezi 500 nejlepšími světovými podniky v oblasti nové energetiky. Společnost HARTING byla v tomto procesu vždy vidět. Společnost HARTING nejen že řeší problémy spojené s elektrickým připojením, pokud jde o zařízení pro větrné elektrárny, ale vytváří také větší hodnotu pro zákazníka.

Tvorba hodnoty připojení

V případě větrné energie je třeba zajistit spolehlivé připojení, aby byla zajištěna výroba energie a datová komunikace. Prostřednictvím konektorů lze realizovat napájecí spojení mezi výkonnými komponentami a zajistit přenos dat a signálů potřebných pro monitorování zařízení.

Společnost Mingyang Smart Energy používá jedinečnou konstrukci větrné turbíny s polopřímým pohonem, která může účinně snížit náklady na přepravu a zvedání zařízení a náklady na výstavbu projektu. Tato konstrukce však znamená menší prostor v kabině a hydraulický systém musí být umístěn mimo kabinu. U současné sestavy ventilátorové jednotky tak strojovna sestává ze dvou skříní, z nichž je vyvedeno přibližně 300 kabelů, včetně hydraulického systému, vychylovacího motoru, ovládání generátoru, hlavní hřídele atd. „Pokud se pro připojení stále používá tradiční kabelová průchodka, přináší to řadu problémů,“ vysvětluje Shuai Wang, Key Account Manager Goldwind, HARTING China. „Vzhledem k tomu, že prostor kabiny je velmi omezený, velký počet vývodů, které jsou nutné pro každý kabel, by zabíral drahocenný prostor a také by značně komplikoval konstrukci a údržbu. Sestavení
kabiny trvá asi tři dny.“

První prioritou je zajistit, aby spojení mezi elektrickými rozváděči bylo vždy bezpečné a spolehlivé. Při diskusi o větrných elektrárnách, zejména o větrných elektrárnách na moři, se lidem často vybaví odlehlé a drsné prostředí, které vždy zahrnuje vysokou vlhkost, agresivní slanou mlhu, celodenní provoz a náročné korozivní prostředí. Tyto faktory představují závažný problém v souvislosti s ochranou řídicích a distribučních součástí zařízení větrných elektráren na moři proti korozi. Špičkové konektory HARTING Han®  pro společnost Mingyang Smart Energy, se stupněm krytí IP68 nebo dokonce IP69, splňují požadavky na stupeň odolnosti proti solné mlze C4 nebo C5-H, takže obsluha může zařízení bez obav a spolehlivě provozovat.

Tým větrné energetiky společnosti HARTING použil 10 sad přenosných a kompaktních konektorů Han® pro připojení 300 kabelů. Díky technologii
konektorů Han® a vestavěné technologii zásuvných spojek již společnost Mingyang nemusí používat původní kabelové svorky. Společnosti Mingyang Smart Energy tak klesly náklady na materiál a zároveň ušetřila spoustu času při montáži na místě. „Nyní lze montáž tří modulů strojovny dokončit za jediný den!“ řekl Shuai Wang.

Konektorová kabeláž Han® mezi skříněmi Nacelle.

Toto prefabrikované schéma zapojení se nejen snadno dokončuje, ale také eliminuje jakékoli chyby v zapojení, protože veškerá kabeláž je předchystaná. Výrazně se zlepšuje konzistence a stabilita všech konektorů a snižuje se počet možných poruch při provozu a údržbě zařízení v pozdější fázi.

Podle společnosti Mingyang Smart Energy výrobky společnosti HARTING plně odpovídají požadavkům na kvalitu v odvětví větrné energie a přinášejí řadu výhod, jako jsou spolehlivost, jednoduchost, bezúdržbovost a kontrolovatelné náklady, které si zaslouží komplexní uplatnění a propagaci.

Get in touch
Shuai Wang
Key Account Manager Goldwind, HARTING Čína