Connectivity+

Rozhovor:
Ralf Klein, Managing Director HARTING Electronics GmbH
Rozhovor:
Jon DeSouza, President & CEO, HARTING Americas

Pro společnost HARTING je spolehlivá konektivita samozřejmostí, ale být dobrý ve výrobě konektorů prostě nestačí. Společnost HARTING nedávno zavedla termín Connectivity+, který to dokládá. Konektivita představuje základ, pro nás je to však jen začátek. Společnost HARTING vždy sdružovala inovátory, realizátory a technologické vizionáře. Dnes je skutečně důležité, abychom si tento přístup zachovali i při pohledu do budoucnosti.

Sešli jsme se s Ralfem Kleinem, výkonným ředitelem centrály společnosti HARTING Electronics, a Jonem DeSouzou, prezidentem a generálním ředitelem společnosti HARTING Americas, abychom si o „znaménku plus“ u Connectivity+ popovídali, popsali tento koncept a důvody, proč je ztělesněním dlouhodobé vize a strategie společnosti HARTING. 

tec.news: Společnost HARTING má na trhu průmyslových konektorů dlouhou historii, protože před více než 65 lety vynalezla konektor Han®. Od té doby tvoří konektivita základ její činnosti. Jaký je tedy účel služby Connectivity+?

Ralf Klein: V roce 1996 jsme vytvořili vizi společnosti HARTING a začali psát hodnoty, kterými se společnost HARTING po celá desetiletí řídí. Mezi hlavní pilíře této vize patří: „Chceme utvářet budoucnost pomocí technologií pro lidi.“ Toto prohlášení zahrnuje dvě důležitá sdělení. První z nich – „Chceme utvářet budoucnost pomocí technologií“ – znamená, že se jako průkopníci díváme vždy dopředu a vyvíjíme technologie, které podle našeho názoru pomohou posunout společnost vpřed. Druhá část „pro lidi“ znamená, že vždy pamatujeme na to, pro koho jsou tyto technologie určeny, a v rámci naší kompletní činnosti se snažíme o lepší svět. „Plus“ ve slově Connectivity+ symbolizuje tuto vizi, že nevyrábíme pouze konektory, ale také vyvíjíme technologie, které posouvají společnost dále.

Jon DeSouza: Společnost HARTING se nikdy nevěnovala pouze výrobě konektorů. Vždy jsme se v našem oboru snažili o nejlepší dlouhodobou strategii pro ideální partnerství a zákaznickou podporu. Naši zákazníci mohou těžit z globální a specializované regionální strategie, která nabízí silný dodavatelský řetězec, dostupnost produktů díky rozsáhlé distribuční síti, řešení na míru a umožňuje rychlou a snadnou spolupráci prostřednictvím našich inovačních center. Tak můžeme naplňovat očekávání našich zákazníků na poli komplexních řešení konektivity, tj. Connectivity+. Nyní je nejvhodnější doba na zapojení inovátorů.
 


 

tec.news: Jak přetváříte myšlenku konektivity? Je vizionářské myšlení klíčem k řešení otázek budoucnosti, se kterými se společnost setkává

Ralf Klein: Stále hledáme způsoby, jak zdokonalovat technologie pomocí lepších řešení konektivity. To znamená, že nestačí jen využívat naše stávající portfolio, ale je nutné přemýšlet o tom, jak by mohl nový typ konektoru usnadnit vlastní aplikaci. Tento přístup považujeme za vizionářský. 

Základními kameny vizionářského myšlení jsou inovace a standardizace. Prvním krokem je inovace. V tomto případě se zabýváme problémem z celkového pohledu a hledáme nový způsob jeho řešení, například pomocí nové technologie nebo metody. Po vyřešení daného problému musíme vlastní technologii masově zpřístupnit. Zde přichází na řadu standardizace. 

Jon DeSouza: Příkladem tohoto typu myšlení jsou kroky, které jsme podnikli v oblasti jednopárového Ethernetu. Ethernet se stal dominantním protokolem průmyslové komunikace. V části průmyslové sítě však byly dostupné čtyřvodičové a osmivodičové Ethernetové sítě příliš nákladné a drahé. Byly používány jiné protokoly, které byly následně převáděny do sítě Ethernet. To byl pro naše zákazníky problém, protože potřebovali mít bezbariérový přístup ke všem dostupným datům.

Společně s předními technologickými společnostmi jsme vytvořili „síť průmyslových partnerů SPE“, která se věnuje rozvoji kompletního ekosystému SPE. Společnost HARTING vyvinula standardizovanou čelní plochu konektoru. Nyní spolupracujeme se společnostmi z nejrůznějších průmyslových odvětví, abychom si ověřili, že bude tato technologie splňovat jejich specifické potřeby. O některých z nich se dozvíte v tomto vydání tec.News. Předním vizionářem v oblasti automatizace je společnost Rockwell, která vysvětlí, proč je síť SPE tak důležitá. Budeme hovořit o inteligentním zemědělství, trhu, který plánuje zavedení této technologie u nové generace zemědělských strojů. V neposlední řadě spolupracujeme s předními vizionáři v oblasti robotiky, abychom zajistili chytřejší, rychlejší a lepší budoucnost.


 

tec.news: A proč jsou v této souvislosti normy tak důležité?

Ralf Klein: Mezinárodní normy, jako ISO/IEC, jsou v globalizovaném světě důležité. Při používání jednotného standardu mohou mít uživatelé jistotu, že budou všechny používané komponenty za všech okolností společně fungovat bez ohledu na místo nákupu nebo výroby. Díky zapojení v pracovních skupinách standardizačních organizací má společnost HARTING vždy přehled o aktuálních potřebách a může včas identifikovat nové trendy.

Jon DeSouza: Společnost HARTING se již desítky let podílí na činnosti globálních standardizačních skupin. Jednou z našich nejnovějších aktivit je účast v ODVA, kde jsme se nedávno stali hlavním členem představenstva. S těmito skupinami neustále přehodnocujeme a přetváříme konektivitu ke zdokonalování technologií. Například v oblasti datových center jsme již zapracovali na vývoji nových standardů v oblasti připojení napájení v rámci projektu Open Compute Project (OCP). Snažíme se také vyvíjet nové standardy konektivity pro lokální a vysokorychlostní železnice od lokomotiv až po vysokorychlostní osobní vlaky.


 

tec.news: Existují již konkrétní řešení, která můžete uvést jako příklady pojmu Connectivity+?

R. Klein: Když říkáme, že chceme prosazovat nové klíčové technologie, máme na mysli nejen elektromechanický konektor, ale také jeho roli v celkovém procesu 
integrace. Vždy si klademe otázku, zda „vyhovuje toto řešení danému trendu nebo potřebě“ a „pokud ano, jaký je nejlepší přístup, aby bylo připraveno k hromadnému nasazení“? Všechny tyto činnosti nazýváme „Connectivity+“.

Příkladem je nová fyzická vrstva jednopárového Ethernetu. V tomto případě jsme se podívali na celkový kontext technologie, na vše, co bylo potřeba k jejímu hromadnému nasazení. S pouhým konektorem bychom nevystačili. S partnery jsme vytvořili ohromující ekosystém a spolupracujeme na standardizaci této technologie pro budoucnost. 

Dalším příkladem této myšlenky je konektor M12 s integrovanou magnetikou. Zde se nám podařilo přenést fyzické rozhraní Ethernetu zcela do konektoru, čímž se snížil počet komponent, které musí technici zohlednit při návrhu desky plošných spojů, a počet komponent, které je nutné nakoupit. Tato doplňková funkce umožnila našim zákazníkům zjednodušit proces návrhu a výroby desek plošných spojů a zmenšit jejich velikost.

Jon DeSouza: Ve Spojených státech jsme vyvinuli několik produktů, které jsou založeny na principu „neustálých inovací“. Téměř všechny aplikace a situace, které popisujeme v tomto vydání tec.News, lze snadno zařadit pod pojem Connectivity+. Podíváme se na technologie, jako je nabíjení elektromobilů, elektrifikace zemědělských zařízení, jednopárový Ethernet a další. Seznámíte se také s několika inovátory z MIT a LAM Research. 


 

tec.news: Nepředstavují však konektory rozhraní průmyslové minulosti? Dnes se vše přesouvá do cloudu – jak to souvisí s konektivitou?

Ralf Klein: Konektory jsou a vždy budou všude kolem nás. Lidé přemýšlejí o cloudových řešeních a mylně se domnívají, že cloud je bezdrátový, to ale není úplně přesné. Data se přenášejí prostřednictvím připojovacích rozhraní, například komunikačního zařízení nebo domácího modemu. I když jsou data zpočátku přenášena přes WiFi, nakonec procházejí nějakým fyzickým rozhraním.
 
 Connectivity+ je řešením, které usnadňuje konektivitu pro všechny. V budoucnu dojde k výraznému posílení automatizace a aplikace, o kterých se nám dříve jen snilo, se stanou skutečností. Zásilky nám budou například doručovat roboti nebo drony. To bude vyžadovat spolehlivá připojení konstruovaná vizionáři – proto budou naše konektory HARTING žádané.
 
Vzhledem k naší přední pozici v oblasti technologií jsme díky předvídavosti, odhodlání a vášni připraveni na všechny budoucí výzvy a budeme „… utvářet budoucnost pomocí technologií pro lidi.“

Jon DeSouza: Závěrem bych Vás rád požádal, abyste četli dále. Podívejte se na výsledky naší práce sami. Projekty, technologie a partnerství, o kterých se zmiňujeme na těchto stránkách, jsou pouhým zlomkem naší každodenní práce při vytváření budoucnosti. Ve společnosti HARTING jsme vždy byli průkopníky, inovátory a lídry. To je součástí naší DNA. Jsme za všech okolností připraveni poskytovat našim zákazníkům nezbytnou podporu v oblasti konektivity, ať už se jedná o časem prověřené a spolehlivé technologie konektorů, které jsou na trhu již mnoho let, nebo o výzvy vyžadující zcela nová technická řešení.