Základ rozvoje konceptu „inovačního centra“. Tým po vašem boku

Casey Spitz, Business Unit Director, Component Solutions

společnost Harting otvírá inovační centra pro společný a bezrizikový vývoj produktů

Klíčovou součástí vize společnosti HARTING je „tvořit budoucnost pomocí technologií pro lidi“. To znamená, že se neomezujeme pouze na současné technologie, ale také chápeme a vyvíjíme produkty, které budou řešit naplnění potřeb v budoucnosti. Abychom tohoto cíle dosáhli, společnost HARTING se rozrůstá a zakládá inovační centra, která umožňují spolupráci a společnou tvorbu s dalšími technologickými lídry, začínajícími firmami a výrobci originálního vybavení. Tato investice společnosti HARTING doplňuje naše odborné týmy zaměřené na výzkum a vývoj produktů.

Investice společnosti HARTING do regionálních inovačních center v Severní a Jižní Americe, Evropě a Asii podporují rozmanitost návrhů, která umožňuje společnosti dosahovat rychlého společného vývoje nových technologií. To je důležité zejména v dnešní době, kdy dochází k digitalizaci všech oblastí produktů, výroby a služeb v rámci koncepcí a technologií Průmyslu 4.0 a Internetu věcí (IoT).
 
Inovační centra vyhledávají největší kapacity a sdružují je do interních týmů společnosti HARTING, kde představují hnací sílu tohoto partnerství. Spolupracují s celou řadou zdrojů, včetně univerzit, vědců, začínajících podniků, odborníků na danou problematiku a řediteli firem na společném cíli realizace konceptů do podoby cenných funkčních řešení.

Inovační centra se stala vysoce efektivním partnerem progresivních společností, který jim umožňuje urychlit konstrukční cykly a uspokojit různorodé potřeby zákazníků. Interní vývojová oddělení společnosti jsou stále důležitým prvkem, ale doplnění této strategie o inovační centra dodává další rozměr, který podněcuje urychlení technologického pokroku. 

Vzhledem k rychlému tempu dnešního trhu se často stává, že než se dozvíme o technologických výzvách našich zákazníků a partnerů, může být na vývoj produktu již pozdě. Inovační centra vytvářejí rámec, díky kterému se můžeme podívat o mnoho let dopředu a vytvářet odpovídající technologie. Tato centra doplňují další rozměr díky netradičnímu myšlení s ohledem na nové technologie a postupy. Také jsou pružnější a nabízejí firmám novou možnost, jak naplnit jedinečné potřeby svých zákazníků.

Inovační centra umožňují agilní a rychlou spolupráci

Inovační centra představují skupinu osob, které se věnují vytváření nápadů za neustálé spolupráce s cílem rychlého a efektivního vývoje nových technologií. Mezi čtyři hlavní pilíře inovačních center můžeme zařadit technické zkušenosti, rozmanité znalosti, znalost aplikací a řízení technologických partnerství. Centra společnosti HARTING umožňují kombinovat znalostní báze a jsou strategicky rozmístěna v oblastech s kulturou inovací a technologickými zdroji – v Cambridge ve státě Massachusetts a v Berkeley v Kalifornii. Inovační centra nabízejí prostředí pro kreativní myšlení a design mimo každodenní činnost. Neustálý proud nápadů, spojení s různými lidmi a organizacemi a zkoušení nových možností je základem konceptu „inovačního centra“.

Úkolem inovačních center je maximálně posilovat inovace pomocí podpory učení a sdílení nápadů v otevřeném prostředí.

To umožňuje realizovat inovace mnohem agilnějším a masivnějším způsobem s napojením na rozsáhlý ekosystém s nepřetržitou a strategickou spoluprací lidí s různými přístupy v rámci inovačních projektů. Naše inovační centra jsou nepřetržitým zdrojem „svěžích nápadů“ pro případné širší nasazení v průmyslu a ve výrobě.

Inovační centra také pomáhají snižovat rizika využívání nových technologií. Z inženýrských týmů našich zákazníků dokážeme sejmout zátěž spojenou s vyhodnocováním nových řešení konektivity a převzít ji do vlastních rukou. Také překlenujeme propast mezi výzkumem vedeným univerzitou a skutečnými komerčními produkty. Tato mezera může být pro naše partnery a zákazníky nákladná a časově náročná. Inovační centrum spojuje nejlepší kapacity akademického výzkumu s firmami, které prokazatelně uvádějí své produkty na trh. Po eliminaci rizik a vytvoření prototypu se při výrobě a uvedení technologie na trh spoléháme na naši zkušenou globální výrobní základnu.
 
Celkový proces by mohl vypadat zhruba takto. Firma v případě identifikace potřeby vstoupí do spolupráce se společností 
HARTING, která provede technologické posouzení. Inovační centrum společnosti HARTING se zapojí do vývoje řešení, které by pomohlo překlenout technologické nedostatky. Na tvorbě prototypů spolupracuje její vlastní síť akademiků, start-upů a dalších předních hráčů v oboru. Odborníci společnosti HARTING na trh a technologie se zapojí do vývoje strategie a nakonec je celý proces dokončen ve výrobním závodě a za účasti vývojářů.

HARTING Innovatoin Hub - US

Inovátoři řeší problémy – nevyrábějí pouze produkty

Společnost HARTING uznává, že průlomové produkty a služby vyžadují širší perspektivu, která přesahuje dnešní problémy, a proto se vždy věnuje řešení problémů budoucnosti. Nemusí být však jasné, s jakými problémy se budeme v budoucnu potýkat, a proto je nutné pozorovat situaci širším pohledem. Henry Ford řekl: „Kdybych se zeptal svých zákazníků, co chtějí, řekli by, že rychlejšího koně.“ Uznávaný profesor Harvard Business School, který přišel s termínem „marketingová krátkozrakost“, navrhl, aby se společnosti zaměřily na širší uspokojení cílů zákazníků, a zdůraznil, že „lidé nechtějí čtvrtpalcový vrták, ale čtvrtpalcový otvor“. Inovační centra se znalostmi široké palety nových technologií a metod rozvíjejí konstrukční myšlení, aby mohla svým zákazníkům poskytovat hodnotná řešení a špičkové služby.
Při vývoji produktů je v zásadě důležité pochopit, jaké výsledky potřebuje konečný uživatel, a z toho je třeba vycházet. To pomáhá najít základní problematické body a úkoly, které je třeba provést. Inovátoři nevytvářejí pouze produkt, který zákazník požaduje, ale také řešení jeho základního problému, něco, co mu pomůže v jeho práci.
 
Společnost HARTING se zavázala ke spolupráci prostřednictvím vytváření nápadů, prototypů a řešení konektivity pro rychle se rozšiřující průmyslovou digitalizaci. Pokud narazíte na potřebu připojení, která dnes neexistuje, společnost HARTING má k dispozici bohaté zdroje, které vám mohou pomoci. Naše inovační centra jsou rozmístěna po celém světě a umožňují vám přístup k těm největším a nejvlivnějším odborníkům. Nemůžeme se dočkat, až s vámi budeme spolupracovat.

Get in touch
Casey Spitz
Business Unit Director - Component Solutions