Průmyslový pracovník budoucnosti

David Boulay, IMEC, President of the Illinois Manufacturing Excellence Center

Pohled do výroby

Jak technologie mění požadavky na pracovní místa

Tým tec.News hovořil s Davidem Boulayem, prezidentem Illinois Manufacturing Excellence Center (IMEC), aby se seznámil s výzvami, které přináší výrobní činnost. IMEC naplňuje potřeby výrobních společností, jež hledají odpovědi v mnoha oblastech, včetně dlouhodobých, krátkodobých a akčních řešení v krizových případech nebo u větších příležitostí.

Illinois Manufacturing Excellence Center (IMEC) je nezisková organizace zaměřená na pomoc malým a středně velkým výrobcům v oblasti zvyšování globální konkurenceschopnosti.

IMEC je oficiálním zástupcem státu Illinois v celostátní síti Manufacturing Extension Partnership (MEP) Národního institutu pro standardy a technologie (NIST) ministerstva obchodu Spojených států. Národní síť MEP představuje unikátní partnerství veřejného a soukromého sektoru, které poskytuje komplexní a osvědčená řešení pro americké výrobce, která slouží k podpoře růstu a rozvoji americké výroby. IMEC slouží různorodé skupině přibližně 12 500 výrobců, z nichž 99 % tvoří malé a středně velké podniky v 70 % s méně než 20 zaměstnanci. Přístup IMEC nabízí zdroje a technickou pomoc, které umožní zvýšení konkurenceschopnosti. V roce 2020 poskytlo centrum IMEC pomoc 1 144 společnostem, v rámci které došlo k vytvoření a udržení 6 176 pracovních míst s celkovým odhadovaným obratem přes 646 milionů dolarů. Díky tomu prokázala společnost IMEC návratnost investic vyšší než 19 : 1. Toho bylo možné dosáhnout díky vyšší efektivitě a výkonnosti organizací s přispěním IMEC.

Přístup společnosti IMEC spočívá v individuálním jednání se společnostmi, pochopení jejich potřeb a poskytování služeb, zdrojů a informací, které jim pomohou rozvíjet vedení, strategii, efektivní zapojení zákazníků, obchodní činnost, rozvoj pracovních sil, investice do technologií a definovat klíčové ukazatele výkonnosti.

Program IMEC Recognition Program poskytuje společnostem možnost zviditelnit se jako výrobce a zlepšit jejich postavení díky uplatnění modelu Baldrige Excellence Framework, který má vést organizace v Illinois k vyššímu stupni výkonnosti. Model představuje ověřený, špičkový způsob vedení a podporuje zdokonalování a inovace tam, kde je to nejvíce zapotřebí.
 

Rozvoj firem díky automatizaci

Pro každou výrobní společnost, ať už malou nebo velkou, jsou rozvoj kvalifikované pracovní síly a zvyšování produktivity pomocí automatizace zásadními tématy pro zvyšování podílu na trhu a zlepšení konkurenceschopnosti. Široká škála technologií, které narušují trh, bude mít výrazný dopad na obchodní modely, procesy a potřeby pracovních sil v malých a středně velkých výrobních firmách. Tyto společnosti stojí před nelehkým úkolem porozumět technologiím, stanovit nejefektivnější investice a zapojit příslušné zdroje a odborné znalosti. Integrace těchto technologií je v současnosti naprostou nutností. Jedním z cílů IMEC je pomoci malým a středně velkým výrobcům definovat příležitosti, prozkoumat technologické možnosti a najít správné řešení pro investice.

Výrobní společnosti se mohou přihlásit do tohoto plně financovaného programu pro zvýšení produktivity a zajištění bezpečnosti pomocí automatizace. Bude vybráno osmdesát společností, které budou identifikovat, přizpůsobovat a implementovat automatizační technologie, aby si zajistily klíčové silné stránky, které jim umožní ještě silněji se odrazit v období pandemie. Společnost IMEC stanovila tyto hlavní
oblasti, které budou mít nejvýznamnější dopad na ziskovost společnosti.

 • Vytváření obchodních případů pro robotiku a flexibilní automatizační technologie
 • Vypracování plánu realizace technologií
 • Vyhledávání spolehlivých prodejců
 • Optimalizační procesy
 • Zavedení pevné struktury řízení projektů
   

Společnosti, které budou postupovat podle těchto kroků, mohou dosáhnout zlepšení konkurenceschopnosti na trhu, efektivity, produktivity, kvality, inovací, úspory nákladů, konektivity nebo vyřešení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil

Růzkum dopadu COVID-19 na výrobu

Úřad pro ekonomický rozvoj okresu Cook spolupracoval s Manufacturing Excellence Center v Illinois (IMEC), aby zjistil bezprecedentní dopad pandemie COVID-19 na výrobní společenství a provedl průzkum mezi výrobci s cílem získat přehled o jejich nejnaléhavějších potřebách. Na základě průzkumu více než 1 000 výrobních firem byla v březnu 2021 zveřejněna zpráva Urgent Priorities of Suburban Cook County (Illinois) Manufacturers, která poskytuje informace o tom, jak se výrobní firmy vyrovnávají s pandemií COVID-19, jak ji zvládají a jak se připravují na její ukončení. Velikost společnosti podle počtu zaměstnanců je:

 • 69 ­% under 20 employees
 • 18 ­% 20–49 employees
 • 6 ­% 50–99 employees
 • 7 ­% 100 or more employees
   

V rámci průzkumu byly společnosti požádány, aby seřadily 10 faktorů od nejnaléhavějších po nejméně naléhavé. Byly zjištěny určité rozdíly v prioritách v závislosti na velikosti společnosti, ale není překvapivé, že mezi nejčastějšími bylo zmiňováno zvýšení bezpečnosti, hygieny a sanitace, což byla jistě reakce na pandemickou krizi. Všechny faktory jsou důležité, protože vytváření příležitostí k růstu, zvyšování produktivity, narušení dodavatelského řetězce a kvalifikovaná pracovní síla jsou závažné a vzájemně propojené problémy. Hledání kvalifikovaných pracovníků bylo problémem již před pandemií a stále představuje aktuální téma.

Úspěch vyžaduj kvalifikovanou pracovní sílu

V rámci implementace digitálních výrobních technologií pro dosažení konkurenceschopnosti a prosperity společností je nutné získat, vyškolit a rekvalifikovat odbornou pracovní sílu. S tím, jak výrobní podniky zavádějí do svých výrobních linek nové technologie, se přirozeně mění i kvalifikace pracovníků. Budoucí zaměstnanci musí mít přehled, znalosti a kompetence v oblasti automatizačních technologií. Pokud například výrobní společnost zavede do svého závodu roboty nebo coboty, budou se pracovníci muset naučit, jak je programovat, udržovat a provozovat. Při promýšlení technologického plánu je velmi důležité, aby společnosti realizovaly náborové programy a školicí iniciativy, jinak nebude možné maximalizovat výhody těchto technologií a dosáhnout konkurenceschopnosti a ziskovosti.

Tato oblast je pro IMEC důležitá a měla by být v popředí plánu každé výrobní společnosti na celém světě.

O IMEC

IMEC zastřešuje tým specialistů pro zlepšování a techniků, kteří se snaží poskytovat organizacím v Illinois nástroje a procesy pro vytvoření udržitelné konkurenceschopné budoucnosti. Zkušený praktický tým společnosti IMEC úzce spolupracuje se svými klienty na poli plánování důležitých změn v oblasti vedení, strategie, zapojování zákazníků, provozu a pracovních sil. Společnost IMEC má více než 50 zaměstnanců na plný úvazek a partnerů na celostátní úrovni, kteří poskytují lokální odborné znalosti nejen pro plánování a tvorbu strategií, ale také pro realizaci a hodnocení efektivity zlepšení pro klienty. IMEC každoročně pomáhá více než 700 společnostem s úspěšnými projekty na zdokonalení podnikání.