Rychlejší zprovoznění online datového centra

Rozhovor:
Will Stewart, Industry Segment Manager | Energy

Vývoj distribuce elektrické energie v datových centrech

Nový konektor PDU urychluje a usnadňuje instalaci do stojanu

Datová centra jsou životně důležitým hybatelem internetu. Všechny průmyslové obory se v běžném provozu spoléhají na datová centra, proto tato centra musejí disponovat vysokou dostupností a nízkou střední dobou opravy (MTTR) v případě poruchy. Datová centra obsahují počítačové servery, síťová a komunikační zařízení pro ukládání, zpracování a přenos dat a přístup k digitálním informacím. Všechny tyto komponenty vyžadují napájení a spolehlivé elektrické konektory. Cílová skupina zahrnuje tradiční podniková datová centra, novější a rychle rostoucí hyperškálovaná datová centra (např. Amazon Web Services, Azure) a související dodavatele (např. Equinix, CenturyLink, Digital Realty).

STOJANOVÉ ROZVODNÉ JEDNOTKY (RPDU) JSOU PÁTEŘÍ DATOVÝCH CENTER

Stojanové rozvodné jednotky (rPDU), které jsou v podstatě velké elektrické zásuvkové lišty, jsou hlavním prvkem pro distribuci energie do IT zařízení ve stojanech datových center. V průběhu let bylo vyvinuto velké úsilí v oblasti standardizace rPDU. Prvním z nich byl Project Olympus společnosti Microsoft.

PROJECT OLYMPUS SPOLEČNOSTI MICROSOFT

Ve snaze podpořit rychlý růst datových center zahájila společnost Microsoft Project Olympus, jehož cílem je definovat novou generaci open-source hardwaru pro hyperškálovaný cloud. Cílem společnosti Microsoft bylo zajištění společné sady hardwaru, včetně rozvodných jednotek (rPDU). Datová centra společnosti v té době zahrnovala mnoho jednotek rPDU od různých výrobců v závislosti na dostupnosti a době dodání. Podpora zrychlujícího se růstu datových center vyžadovala vlastnictví velkého množství drahých zásob od mnoha dodavatelů. Společnost Microsoft se proto začala zabývat vývojem univerzální jednotky PDU. Do univerzální jednotky PDU lze zapojit mnoho různých zástrček a stupňů napájení. Použití konektoru Han-Eco® společnosti HARTING pro připojení kabelů rPDU zkrátilo dodací lhůty na méně než 2 týdny.

OPEN COMPUTE PROJECT (OCP)

Tento návrh pak společnost Microsoft prosazovala v rámci projektu Open Compute Project (OCP). Open Compute Project (OCP) je komunita, jejímž posláním je otevřený zdrojový kód a otevřená spolupráce, která se zaměřuje na přepracování hardwarové technologie tak, aby efektivně podporovala rostoucí požadavky datových center.

Projektová skupina Rack & Power se v rámci této iniciativy zaměřuje na standardizaci stojanů a integraci stojanů do infrastruktury datových center. Tato skupina naplňuje část filozofie projektu Open Compute zvanou „grid to gates“ (napájení rozhraní). Tato filozofie představuje holistický proces návrhu, který zohledňuje vzájemnou závislost od rozvodné sítě až po hradla v čipech na každé základní desce.
 

VSTUPNÍ KONEKTOR NAPÁJECÍHO PANELU

Jednou z důležitých součástí iniciativy OCP je specifikace vstupního konektoru napájecího panelu. Společnost HARTING je hlavním autorem této specifikace a investovala svůj čas a zkušenosti do vývoje specifikace vstupního napájecího konektoru Orv3 OCP. Hlavním cílem této iniciativy je snížit celkové náklady na vlastnictví. Za tímto účelem si skupina stanovila několik důležitých oblastí, na které se chce zaměřit:

  • Minimalizace celkového počtu SKU
  • Možnost rychlejšího nasazení
  • Zvyšování energetické účinnosti
     

Návrh konstrukce vstupního konektoru napájecího panelu zahrnuje kontakty s ochranou proti přiskřípnutí, jmenovitou hodnotou 50 A při 480 V, pozitivní hranou, kódováním potenciálu a možností umístit čtyři konektory do jednoho napájecího panelu. Tento konektor přináší další výhody v podobě zkrácení doby uvedení na trh, zjednodušení instalace a snížení nákladů na konektory. 

Get in touch
Will Stewart
Industry Segment Manager | Energy