Konektor CCS typ 2

Kombinované a kompaktní nabíjení vozidel pomocí konektoru „CCS“

E-mobilita je budoucnost. Odborníci se shodují, že energetické koncepty zítřka si bez elektromobility není možné představit. Oblast mobility je neustále poháněna inovacemi a společnost HARTING k tomuto vývoji přispívá také svými aktivitami v oblasti „automobilového průmyslu“ – navrhováním budoucích technologií pro rychle rostoucí segment nabíjecí infrastruktury pro elektromobilitu. Zde je společnost vyhledávaným partnerem pro vysoce účinná, na míru šitá řešení nabíjení.

Na rozdíl od dosud převládajících technologií, které vyžadovaly složitou instalaci kompletního kabelového svazku včetně konektorů na obou koncích, společnost HARTING nyní vyvíjí konektor pro vozidla „CCS typ 2“. Myšlenka „kombinovaného nabíjecího systému“ předurčuje princip kompaktnosti: Technologie připojení nabíjecí zásuvky vozidla byla výrazně zjednodušena. Přední kontakty lze použít i na zadní straně a vytvořit tak čelní plochu pro připojení zadního konektoru. Tato celistvá jednotka tak vyžaduje velmi málo místa pro instalaci. Jednotka se skládá z pouzdra s horní a dolní částí, desky plošných spojů s teplotními čidly a držáku desky plošných spojů, kontaktů pro střídavý a stejnosměrný proud a příslušných těsnění.

Kontakty procházející pouzdrem umožňují připojení konektoru na zadní straně a zahrnují celkem tři připojení: 

  • Konektory pro signální kontakty (kontrola nabíjení a monitorování teploty)
  • Konektor pro nabíjení střídavým proudem (PE, N, L1-L3)
  • Konektory pro nabíjení stejnosměrným proudem (DC+ a DC-)

Konstrukce s konektory na zadní straně nabízí jasné výhody. Je možné předem namontovat komplexní nabíjecí zásuvku bez kabelů – to znamená, že výrobci automobilů nemusí instalovat konektor s kompletním kabelovým svazkem v jednom kroku. Místo toho lze nejprve umístit kabely a následně připojit konektor. V případě závady proto stačí vyměnit pouze konektor, aniž by bylo nutné demontovat celý kabelový svazek. A ve výsledku je pro několik výkonových tříd zapotřebí pouze jeden konektor, protože výkon závisí výhradně na připojeném kabelu.  

Get in touch
Carsten Beimdieck
Development Engineer, HARTING Automotive GmbH