V udržitelné blízkosti k zákazníkům

Decentralizace hodnotového řetězce z pohledu výroby komponentů konektivity

tec.news v rozhovoru s Andreasem Conradem, provozním ředitelem HARTING Technology Group

HARTING Technology Group přichází s odpovědí na výzvy budoucnosti pomocí konceptu „Connectivity+“, tj. konektivity jako sjednocujícího tématu na základě sociálních a technologických trendů. Zde je kladen důraz na konkrétní přidanou hodnotu pro zákazníka. V této souvislosti mají hodnotové řetězce pro společnost v kontaktu se zákazníky a partnery zásadní význam. Jaké závěry lze tedy z decentralizace vyvodit?

Záleží na budoucí bezpečnosti a odolnosti: výroba na místě zkracuje dodací lhůty – bez snížení kvality výrobků. Jak toho lze ale dosáhnout? Andreas Conrad vysvětluje: „Ve všech našich závodech jsme nastavili globální standardy. Po celém světě se používají stejné metody zajištění kvality, což znamená, že naše výroba vypadá všude stejně. Tímto způsobem můžeme zaručit, že všechny naše výrobky budou stejné – bez ohledu na to, ze které části světa pocházejí.“ K zachování tohoto globálního standardu je nezbytné, aby spolu bylo provázáno velké množství faktorů. Z tohoto důvodu je prvním důležitým krokem zmapování hodnotového řetězce i místního dodavatelského řetězce (viz také článek T. Bakea, str. 15). Zásadní význam zde má místní, rychlé zásobování a nezávislost na možných krizích a konfliktech, jako je pandemie koronaviru, politické otřesy nebo omezené dopravní možnosti. Společnost HARTING navíc prosazuje vlastní vývoj na místě: produktoví manažeři zajišťují, aby se potřeby místního trhu promítaly do technických požadavků. V dalším kroku je zahájen vývoj a výroba výrobku tak, aby tato integrace funkcí co nejvíce odpovídala požadavkům trhu. Důležité je také využití regionálních kompetencí. Posilujeme ty místní dceřiné společnosti, které disponují určitými technologiemi. 

V Evropě, pro Evropu

Andreas Conrad dodává: „Mnoho výrobků nyní vyrábíme až na třech místech. Pokud se ve výrobním závodě vyskytne problém, ať už kvůli vadnému stroji, nedodanému materiálu nebo jiným okolnostem, vždy máme možnost přejít na využívání jiného závodu.“ Důraz je proto kladen na robustnost dodavatelského řetězce – na jedné straně prostřednictvím místních dodavatelských řetězců a na straně druhé využitím dalších míst ve vlastnictví společnosti HARTING, která ve výjimečných případech slouží jako další zdroje. Tyto místní dceřiné společnosti, které jsou rozmístěny po celém světě, slouží také k naplňování potřeb z hlediska konkurenceschopnosti. V některých regionech je totiž místní produkce důležitým faktorem úspěchu.

Pro společnost HARTING znamená strategie decentralizace také to, že výroba probíhá tam, kde to má smysl, a to v souladu s naší odpovědností vůči zákazníkům a veřejnosti.
Lokalizace pro nás znamená, že výroba splňuje požadavky zákazníků, že je ohleduplná ke klimatu a udržitelná a že nezahrnuje žádné dlouhé dopravní trasy.