Příběh zákazníka

Spolupráce společností HARTING, Sick a B&R v oblasti digitalizace v robotice

Zjistěte, jak lze v robotice zavést bezproblémovou komunikaci mezi snímači a cloudem.

Tři silné pilíře umožní robotickým společnostem bezproblémové propojení robotů od snímačů senzorů až po cloud.

Průmyslové roboty se používají téměř ve všech výrobních odvětvích. Vedle spolehlivosti je stále důležitější také inteligence robotů. KUKA zpřístupňuje data robotů pro specifické aplikace, jako je správa majetku, řešení problémů, sledování stavu nebo diagnostika. Problémem je, že komunikace s úrovní IT zatím není u všech výrobců možná. Roboty však musejí bezproblémově komunikovat se sousedními stroji, obrobky a cloudem.  Společnosti HARTING, B&R a SICK ukazují, jak toho lze dosáhnout.

Výzva, řešení, výsledek: Na této stránce najdete zdroje s podrobnostmi o řešení tohoto zajímavého projektu.

INFORMAČNÍ PŘEHLED VE FORMÁTU PDF

Tento informační přehled ve formátu PDF představuje výzvy a způsoby, jak mohou robotické společnosti vytvořit bezproblémovou komunikaci mezi snímači a cloudem a integrovat je do nových výrobních procesů.

VIDEA

V tomto záznamu z týdne PRŮMYSLOVÉHO ETHERNETU HARTING v roce 2022 hovoří odborníci ze společností KUKA, HARTING, Sick a BR o vytváření infrastruktury pro bezproblémová řešení mezi snímačem a cloudem..

HOW CAN SEAMLESS SENSOR-TO-CLOUD COMMUNICATION BE BOOSTED?

Bernd Fiebiger (RD Principal Developer Systems Engineering IIoT) ze společnosti KUKA ve svém příspěvku IOT Industry Bartalk uvádí své požadavky na svět automatizace. Problém: Komunikace s úrovní IT není u všech výrobců možná. Nové technologie a partnerství zde vytvářejí standardizované sítě napříč výrobci.

IOT Industry Bartalk - KUKA