Han® 50 D: Rozhraní Euromap pro univerzální vstřikovací stroje

Evropská asociace výrobců strojů na zpracování plastů stanovila normy pro požadavky na rozhraní strojů na zpracování plastů. Roboty a další manipulační zařízení lze nyní připojit k systémům prostřednictvím standardizovaných rozhraní. Při navrhování strojů nebo zařízení budou mít uživatelé jistotu, že signální a datová rozhraní budou dokonale vzájemně sladěna.

Han® 50 D na vstřikovacím stroji

Přípojky pro agregáty a další strojní moduly jsou přesně definované. Například při připojování robotu, který odebírá obrobky, předpokládá norma Euromap 67 rozhraní Han® 50 D.

Han D® / DD®

Konektor přenáší signály mezi robotem a řídicí jednotkou stroje. Norma určuje, přes jaké kontakty mají být signály přenášeny. Definuje také mezní hodnoty napětí a proudu pro signály. Asociace Euromap svými normami posílila trend modularizace v oblasti strojírenství. Provozovatelé vstřikovacích strojů stojí před otázkou, jak navrhovat výrobní systémy, aby byly co nejuniverzálnější.

Řešení spočívá v modulární konstrukci: Standardizovaná rozhraní poskytují univerzálnost potřebnou k přizpůsobení výrobního zařízení novým požadavkům.

Modulární konstrukce a standardizovaná rozhraní zajišťují otevřený výrobní systém. Lze snadno přidávat nové roboty. Pomocí nových řešení periferních zařízení mohou uživatelé optimalizovat procesy, aniž by museli nahrazovat základní prvky svého výrobního systému. 

Tím se snižují investiční náklady.

HARTING Han® – videa

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Katalogy, brožury, letáky