Han® 50 D: Euromap-gränssnitt för mångsidiga formsprutningsmaskiner

European Association for Manufacturers of Plastics Processing Machinery (europeiska organisationen för tillverkare av plastbearbetningsmaskiner) har utarbetat standarder för gränssnittskraven för plastmaskiner. Sedan dess har robotar och annan hanteringsutrustning kunna ansluta till robotar via standardiserade gränssnitt. När maskiner och/eller anläggningar designas kommer användare att vara garanterade att signal- och datagränssnitten passar exakt till varandra.

Han® 50 D på formsprutningsmaskin

Anslutningarna för aggregatenheter och extra maskinmodulinsatser är exakt definierade. Till exempel, vid anslutning av en robot som är ansvarig för borttagning av arbetsstycken försekriver Euromap Standard 67 ett Han® 50 D gränssnitt.

Han D®/DD®

 Kontaktdonet  överför signalerna mellan roboten och maskinstyrningen. Standarden specificerar vilka signaler som överförs via vilka kontakter. Den definierar även spännings- och strömgränserna för signalerna. Euromap har med sina standarder förstärkt trenden mot modularisering inom maskintillverknignssektorn. Operatörer som arbetar med formsprutningsmaskiner står inför utmatningen att göra sina produktionssystem så mångsidiga som möjligt.

Lösningen är modulär design: Standardiserade gränssnitt ger den mångsidighet som behövs för att anpassa produktionsansläggningen efter nya krav. 

Den modulära designen och de standardiserade gränssitten säkerställer ett öppet produktionssystem. Det är enkelt att lägga till nya robotar. Genom att använda nya lösningar vid periferin kan användare optimera sina processer utan att behöva byta ut kärnelementen i sina tillverkningssystem. 

Detta reducerar investeringskostnaderna.

HARTING Han® videor

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Kataloger, broschyrer, flyers