Budování bezkonkurenčního ekosystému v průmyslovém prostředí 4.0

Mandy Wang about the new chances for "Made in China"

Mandy Wang, Head of Market Management & Industry Segment Management,

Hardware, software a služby společnosti RONDS

Větrná energie je důležitým obnovitelným zdrojem energie. Toto odvětví se v posledních letech intenzivně rozvíjí. Vzhledem k omezením při výstavbě větrných elektráren se však zařízení větrných turbín instalují především v odlehlých a řídce osídlených oblastech, jako jsou poušť Gobi, kopcovité regiony a pobřežní oblasti. Tato místa ztěžují každodenní kontroly, představují velkou zátěž pro servisní pracovníky a vedou k vysokým nákladům na údržbu. Kromě toho jsou větrné turbíny kvůli složitým faktorům, jako je proměnlivé klima a drsné provozní prostředí, často mimo provoz. Zařízení větrných turbín se skládá ze složitých systémů, jako jsou hydraulické, mechanické a elektrické systémy. Selhání klíčových součástí, jako je náklon, odklon a generátor, způsobí značné ekonomické ztráty, a dokonce i vážné nehody či ztráty na životech.

Příležitost

  • Pravidelná údržba vyžaduje značné finanční prostředky a pracovní síly, ale přesto není schopna přesně předvídat poruchy a omezit závažné sekundární závady.

 

  • Pokud je provozní stav jednotky monitorován a analyzován v reálném čase, lze přesně předvídat stav zařízení. Personál větrné elektrárny navíc může rychle zajistit údržbu.

 

  • To samozřejmě snižuje provozní náklady. Díky snižování nákladů a rozšiřování digitalizace je technologie monitorování a diagnostiky poruch větrných turbín pro větrnou energetiku velmi atraktivní.

Společnost RONDS byla založena ve správný okamžik

Společnost RONDS byla založena v roce 2007 a je high-tech podnikem v oblasti průmyslového internetu. Jako jeden z předních podniků v oblasti monitorování zařízení a diagnostiky poruch v Číně společnost RONDS poskytuje profesionální komplexní řešení pro inteligentní provoz a údržbu průmyslových zařízení.

Prediktivní aplikace

Úspěch společnosti RONDS spočívá ve spojení stávajícího hardwarového vybavení se softwarem. Společnost RONDS k tomu nabízí komplexní technické portfolio, od senzorů jako základních komponent až po bezdrátové sítě senzorů a inteligentní algoritmy, které umožňují komplexní sběr dat a diagnostické služby. Tato inteligentní platforma pro údržbu představuje vyspělý systém. V této souvislosti jsou důležitým faktorem také nezávislá práva duševního vlastnictví.

Modernizace obchodního modelu

V průběhu dalšího vývoje základního produktu vybudovala společnost RONDS diagnostické centrum v cloudu, jehož jádrem je inteligentní algoritmus podporovaný platformou Big Data. Tím se výrazně zlepšila kvalita dálkového monitorování a diagnostiky poruch, což nabízí silný datový základ pro důležitá rozhodnutí zákazníků, jako jsou rezerva náhradních dílů, provoz a údržba.

Klíčem je konektivita

Stabilní, včasná a spolehlivá konektivita je vždy důležitá, pokud jde o kabelové spojení mezi základními komponentami, jako jsou senzory a zařízení v terénu, nebo spojení mezi daty z terénu a cloudovým diagnostickým centrem, případně servisní spojení mezi týmem diagnostických analytiků a zákazníky. Kvalita a inovace jsou základem robustní technologie připojení, která odpovídá zásadě společnosti HARTING, a to utvářet budoucnost pomocí technologií orientovaných na lidi.

Společnost HARTING poskytuje vysoce výkonné konektorové technologie pro systém prediktivní údržby RONDS, například řadu har-flex® pro nové inteligentní senzory. Tyto miniaturizované, robustní a vysoce flexibilní konektory splňují požadavky na miniaturizaci senzorů instalovaných v terénu – s přenosovou rychlostí až 3,125 Gb/s. Toto řešení zajišťuje vysoce spolehlivé spojení mezi komunikační deskou a základní deskou, a to i při výskytu nárazů a vibrací, čímž snižuje riziko poruchy a prostoje!

Řada Han® 3A RJ45 se používá v elektrické skříni stanice pro sběr dat jako kompaktní, robustní konektor průmyslového Ethernetu, který nevyžaduje použití nástrojů. Jeho celokovový plášť má krytí IP65 a snadno se s ním manipuluje, což zkracuje dobu potřebnou k instalaci, ladění a údržbě na místě.

Společnost HARTING také poskytuje rychlé a efektivní profesionální služby od návrhu řešení až po dodání produktu a zajišťuje, že její produkty a systémy jsou vždy plně funkční. Řešení HARTING navíc poskytují stabilní a spolehlivé datové spojení pro monitorování a diagnostiku systému v různých náročných podmínkách, jako jsou vibrace, vysoká teplota, extrémní chlad, kolísání teploty a vlhkost.

Get in touch
Mandy Wang
Vedoucí oddělení řízení trhu a řízení průmyslových segmentů