HARTING dla energii wiatrowej

Złącza wtykowe zwiększają wartość inwestycji w energetykę wiatrową

W dłuższej perspektywie czasu, komponenty, które upraszczają montaż i konserwację turbiny wiatrowej, mogą znacznie podnieść jej wartość. Zobacz jak!

Wartość turbiny wiatrowej jest mierzona nie tylko przez inwestycje w maszyny i zagospodarowanie terenu, ale również przez sposób, w jaki jest ona wykorzystywana w całym okresie eksploatacji. W dłuższej perspektywie czasowej, komponenty, które upraszczają montaż i konserwację turbiny wiatrowej, mogą znacznie podnieść jej wartość. Jeśli producenci turbin wiatrowych zastosują do połączeń elektrycznych pomiędzy modułami złącza wtykowe, może to przyczynić się do obniżenia nakładów inwestycyjnych i operacyjnych.

Łatwa instalacja i konserwacja turbin wiatrowych

Dobrym przykładem regularnie wymienianego elementu w turbinie wiatrowej jest pierścień ślizgowy - łącznik pomiędzy nieruchomą gondolą a obracającą się piastą. Pierścień ślizgowy służy do przekazywania sygnałów dla mechanizmów, które określają kąt ustawienia łopat wirnika.

Interfejs ten może mieć konstrukcję wtykową: W rozwiązaniu firmy HARTING wykorzystano moduły Han-Modular® oraz ramkę zawiasową Han-Modular®.

Złącze z pierścieniem ślizgowym w turbinie wiatrowej

Rozwiązanie wtykowe ma wiele zalet w porównaniu z okablowaniem podłączanym na stałe. Pierścień ślizgowy może być wymieniony szybciej, co skraca czas przestoju. Podczas konserwacji w warsztacie serwisowym pierścień ślizgowy można wymieniać bez ingerencji w mechanizm ustawiania łopat i bez demontażu przewodów przyłączeniowych. Monterzy serwisowi w gondoli nie potrzebują specjalnych narzędzi. To zmniejsza koszty konserwacji i naprawy.

Koszty inwestycyjne pod kontrolą

Jeśli chodzi o nakłady początkowe i koszty montażu, istnieją duże możliwości uzyskania oszczędności związane z zastosowaniem złączy wtykowych. Szafy zasilające w turbinach wiatrowych są nadal w większości okablowane.

Są one okablowane i testowane podczas montażu w fabryce, a następnie rozłączane i przywracane na poziomie systemu w celu powtórzenia procesu po kolejnym rozłączeniu w terenie.

Zastosowanie złączy wtykowych przyspiesza proces montażu i zwiększa modułowość. Złącza wtykowe otwierają również możliwości modularyzacji szaf zasilających.

Zrównany koszt energii elektrycznej

Wartość połączeń wtykowych w przypadku montażu i eksploatacji turbiny wiatrowej można zilustrować wieloma innymi przykładami zastosowania.

Zrównane koszty energii elektrycznej

Na sąsiednim schemacie przedstawiono obszary, w których zastosowanie złączy wtykowych stanowi uproszczenie i tym samym umożliwia wygenerowanie oszczędności w zakresie montażu / nakładów inwestycyjnych i operacyjnych. Warto podkreślić, że znaczne oszczędności można uzyskać dzięki zastosowaniu złączy wtykowych nawet w fazie inwestycji, przy montażu i instalacji w terenie. 

Zmniejsza to koszty montażu farm wiatrowych poprzez skrócenie procesów montażowych. Złącza wtykowe ułatwiają pracę każdemu monterowi, który musi zamocować komponenty pod niedostępnymi kątami w gondoli i wieży.

W dłuższej perspektywie czasowej w ocenie kosztów poniesionych na dobra kapitałowe w turbinach wiatrowych nie da się uniknąć zastosowania złączy wtykowych. Koszty początkowe tych złączy, które stanowią mniej niż 0,5% całej inwestycji, zostaną zamortyzowane już po kilku procesach konserwacyjnych.

Poza tym logistyka montażu szybko osiągnęłaby swoje granice przy obecnych konwencjonalnych rozmiarach instalacji (średnia przybrzeżnolądowa: 3,3 MW) bez modułowej konstrukcji wykorzystującej złącza wtykowe.

Biuletyn informacyjny — Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych i kosztów zewnętrznych związanych z turbinami wiatrowymi
HARTING System Solutions for Windenergy

Proszę skorzystać z poniższego formularza internetowego lub skontaktować się bezpośrednio z naszym ekspertem:

Get in touch
Guanghai Jin
Team Leader of Global Energy Industry Segment Managers

Biuletyn informacyjny"Łączność w turbinach wiatrowych"

Dowiedz się, jak złącza mogą zwiększyć wydajność turbiny wiatrowej i zmniejszyć koszty inwestycyjne i operacyjne.