HARTING pro větrnou energii

Zásuvné konektory zvyšují hodnotu investic do větrné energie

Komponenty, které zjednodušují instalaci a údržbu větrné turbíny, mohou z dlouhodobého hlediska výrazně zvýšit hodnotu zařízení. Další informace

Hodnota větrné turbíny se měří nejen investicemi do strojního zařízení a stavební přípravy místa instalace, ale také způsobem jejího využití během celé životnosti. Komponenty, které zjednodušují instalaci a údržbu větrné turbíny, mohou z dlouhodobého hlediska výrazně zvýšit hodnotu zařízení. Pokud výrobce větrné turbíny použije pro elektrická propojení mezi moduly turbíny zásuvné konektory, může snížit investiční (CAPEX) i provozní (OPEX) náklady.

Snadná instalace a údržba větrných turbín

Dobrým příkladem pravidelně vyměňované součásti větrné turbíny je kroužkový sběrač – rozhraní mezi stacionární gondolou a rotujícím nábojem. Kroužkový sběrač slouží k přenosu signálů pro systémy, které určují úhel natočení listů rotoru.

Toto rozhraní může být v zásuvném provedení: Řešení společnosti HARTING využívá vložky Han-Modular®sklopný rámeček Han-Modular®.

Připojení kroužkového sběrače větrné turbíny

Zásuvné řešení má ve srovnání se zapojením napevno řadu výhod. Umožňuje rychlejší výměnu kroužkového sběrače, a tím pádem zkracuje prostoje. Při údržbě v servisní dílně lze kroužkový sběrač vyměnit bez zásahu do systému natáčení a bez demontáže propojovacích kabelů. Servisní technici v gondole nepotřebují speciální nářadí. To snižuje náklady na údržbu a opravy.

Investiční náklady pod kontrolou

Z použití konektorů vyplývá velký potenciál úspory nákladů v rámci prvotní investice i instalace. Silnoproudé skříně ve větrné turbíně se ve většině případů zapojují napevno.

Zapojení a testování probíhá ve výrobním závodě, připojení se pak odpojí a znovu připojí na úrovni systému, tak aby bylo možné proces opakovat po dalším odpojení na místě instalace.

Použití konektorů zrychluje instalaci a zvyšuje modularitu větrné turbíny. Konektory rovněž otevírají další příležitosti pro modularizaci silnoproudých skříní.

Vyrovnané náklady na elektrickou energii

Význam zásuvných spojů při instalaci a provozu větrné turbíny lze ilustrovat na mnoha dalších příkladech použití.

Vyrovnané náklady na elektrickou energii

Diagram nalevo znázorňuje oblasti, ve kterých konektory zjednodušují instalaci a tím umožňují snížit instalační/investiční (CAPEX) a provozní náklady (OPEX). Je třeba zdůraznit, že významných úspor lze použitím konektorů dosáhnout i ve fázi investice, při montáži a instalaci v terénu.

Konektory snižují zkrácením procesu montáže náklady na instalaci větrných parků. Usnadní práci každému instalačnímu technikovi, který připojuje komponenty na obtížně přístupných místech v gondole a věži.

Použití konektorů je při vyhodnocení kapitálových nákladů na větrnou turbínu z dlouhodobého hlediska jednoduše nevyhnutelné. Počáteční náklady na tyto konektory, které představují méně než 0,5 % celkové investice, se amortizují už po několika málo údržbových procesech.

Při současných standardních velikostech elektráren (průměrně 3,3 MW na pevnině) by kromě toho logistika instalace bez modulární konstrukce využívající konektory rychle narazila na své limity.

Whitepaper – Snížení nákladů CAPEX a OPEX u větrných turbín
HARTING System Solutions for Windenergy

Využijte webový formulář dole nebo se obraťte přímo na našeho odborníka:

Get in touch
Guanghai Jin
Team Leader of Global Energy Industry Segment Managers

Whitepaper „Konektivita ve větrných turbínách“

Zjistěte, jak mohou konektory zvýšit efektivitu větrné turbíny a snížit náklady CAPEX a OPEX.