HARTING pro větrnou energii

Konektory zjednodušují výrobu rozvodných skříní

Díky možnosti montáže ze zadní strany lze vložky konektoru instalovat zevnitř řídicí skříně. Mnoho instalačních procesů lze přesunout do fáze předmontáže. To technikům šetří drahocenný čas při montáži turbíny.

Hledání možností úspor je ústředním tématem větrné energetiky. Pro zajištění konkurenceschopnosti větrné elektrárny na různých trzích je nezbytné prozkoumat všechny části hodnotového řetězce. Důraz se zpravidla klade na minimalizaci nákladů na výrobu elektrické energie. Toho se dosahuje snížením kapitálových a investičních nákladů (CAPEX) nebo nákladů na provoz (OPEX).

Bez ohledu na úspěšnost těchto strategií však požadovaného snížení nákladů nelze dosáhnout výhradně prosazením nižších nákupních cen materiálů a komponentů. Místo toho je třeba hledat a v celém hodnotovém řetězci realizovat nové nápady a postupy. Dodavatelé komponentů musejí být intenzivněji zapojeni do výrobních procesů ve větrné energetice. Zvlášť slibná je spolupráce v oblasti rozvodných skříní.

Konfekcionování snižuje náklady na odborníky v místě instalace

Montáž ze zadní strany zjednodušuje instalaci rozvodných skříní. Vložky konektorů lze do průchozího panelového krytu kompletně namontovat z vnitřku řídicí skříně. Tato možnost montáže ze zadní strany je k dispozici pro kovové kryty Han® B i plastové kryty Han-Eco® B se vzájemně kompatibilními vývody. Vložky s různými technologiemi připojení jsou libovolně volitelné, takže lze použít buď standardní konektory či monobloky, nebo modulární konektory pro přenos různých druhů médií, jako jsou napájení, data a signály.

Montáž konektoru Han® B ze zadní strany – tedy zevnitř skříně (kliknutím spustíte animaci)

Konektory s vložkami umožňujícími montáž ze zadní strany otevírají významný potenciál pro optimalizaci výroby, instalace a provozu rozvodných skříní. Šetří čas při připojování, díky možnosti kódování snižují chybovost a vedou k úspoře nákladů, například při druhé nebo třetí instalaci nebo při demontáži částí řídicí skříně.

Další úspora času díky rychlému připojování pomocí svorek s klecovou pružinou

Přednosti konektorů Han® ES Press, které vyplývají z možnosti montáže ze zadní strany, rozšiřuje také technologie rychlého připojování, která nevyžaduje použití nástrojů. Ve srovnání s běžnými technologiemi připojení dovoluje zkrátit dobu potřebnou k montáži konektoru na polovinu. Han® ES Press je rodina vložek, která k připojování využívá osvědčené klecové svorky.

Konektor Han® ES Press je optimalizovaný pro rychlou montáž na místě instalace a také pro snadné propojování kontaktů

Stačí odizolovat vodiče a přímo je zavést do vložky Han® ES Press. Pak zatlačíte modrý ovládací prvek a svorka s klecovou pružinou pevně obepne vodič. Tím zajistí spolehlivé připojení odolné proti vibracím. Není nutné krimpovat další kontakty ani používat speciální nástroje.

Snadné propojování kontaktů ve vložkách

V řídicí skříni se nachází mnoho svorek, které v elektrických uzlech násobí nebo sdružují elektrické vodiče se stejnou úrovní napětí. Počet kabelů nabývá vysokých hodnot, ale prostor pro svorky je omezený. U konektorů Han® ES Press lze elektrické uzly nebo násobení potenciálu zhotovit přímo ve vložce. Vodiče se snadno propojují vložením můstků do izolačního tělesa.

Různé podélné a příčné můstky zajišťují úsporu prostoru a času při instalaci. Kromě násobení potenciálu také umožňují vytvářet obvody v zapojení do hvězdy a trojúhelníku, například pro připojení snímačů. Výrobci řídicích skříní těží z výhod rychlejšího připojování při sériové výrobě a zapojování a zároveň si zachovávají plnou funkčnost při instalaci v technologii, bez ohledu na to, zda se používají laněné vodiče, nebo vodiče s volným koncem, ať už s dutinkou, či bez ní. Uvedené výhody platí pro všechny svorkové skříně používané ve větrných turbínách.

Kombinace těchto dvou řešení – krytu pro montáž ze zadní strany a vložky Han® ES Press – nabízí výrobcům skříní maximální potenciál úspory času, protože zkracuje proces montáže a pomáhá ušetřit prostor (zejména díky funkci propojování pomocí můstků). Tyto přednosti doplňují všechny ostatní výhody použití konektorů ve větrné energetice. Obecně podporují dosažení úspory nákladů v celém hodnotovém řetězci větrné energetiky.

Cutting installation time while assembling industrial connectors
Whitepaper – Snížení nákladů CAPEX a OPEX u větrných turbín

Využijte webový formulář dole nebo se obraťte přímo na našeho odborníka:

Get in touch
Guanghai Jin
Team Leader of Global Energy Industry Segment Managers
Webinář – Zjednodušení konstrukce rozvaděčů

Product sample request

Would you like to benefit from time and cost savings by up to 30% enabled by the new rear mounting options? Request your free sample to get a first impression.