HARTING dla energii wiatrowej

Złącza upraszczają budowę szaf sterowniczych

Dzięki nowym opcjom montażu tylnego wkłady złącza mogą być montowane od wewnątrz szafy sterowniczej. Wiele procesów montażowych można przenieść na etap montażu wstępnego, co pozwala zmniejszyć liczbę kosztownych godzin pracy techników przy montażu turbiny.

Poszukiwanie potencjału oszczędnościowego jest głównym tematem w branży wiatrowej. Jeśli turbiny wiatrowe mają stanowić konkurencyjną ofertę na różnych rynkach, należy zbadać wszystkie elementy łańcucha wartości. Zasadniczo nacisk kładziony jest na obniżanie kosztów produkcji energii elektrycznej, co osiąga się poprzez redukcję nakładów kapitałowych i inwestycyjnych oraz operacyjnych.

Bez względu na to, jak skuteczne mogą być te strategie, wymaganych obniżek nie da się osiągnąć wyłącznie poprzez egzekwowanie niższych cen zakupu materiałów i komponentów. Zamiast tego należy znaleźć i wdrożyć nowe pomysły i procesy w całym łańcuchu wartości. Dostawcy komponentów muszą być bardziej intensywnie zaangażowani w procesy produkcyjne przemysłu wiatrowego. Szczególnie obiecująca jest współpraca w zakresie budowy szaf sterowniczych.

Montaż wstępny pozwala zmniejszyć wydatki na specjalistów

Obudowy z montażem tylnym ułatwiają montaż szaf sterowniczych. Wkłady złączy mogą być montowane w całości od wewnątrz szafy sterowniczej do obudowy złącza z montażem przelotowym, przymocowanej do wewnętrznej ściany szafy. Ta opcja nazywana jest montażem tylnym i jest dostępna zarówno dla obudów metalowych Han® B, jak i Han-Eco® B wykonanych z tworzywa, które są ze sobą kompatybilne łączeniowo. Wkłady wybiera się dowolnie, więc do transmisji różnego rodzaju mediów, takich jak zasilanie, dane i sygnał, a także do stosowania z różnymi technikami zakończenia można stosować zarówno standardowe złącza, monobloki, jak i złącza modułowe.

Montaż tylny - od wewnątrz szafy - przy zastosowaniu Han® B (animację uruchamia się poprzez kliknięcie)

Złącza z wkładami, które mogą być montowane z tyłu, otwierają znaczny potencjał optymalizacji produkcji, montażu i eksploatacji szaf sterowniczych. Oszczędzają one czas potrzebny na przyłączanie, zmniejszają liczbę błędów (udostępniając opcje kodowania) i prowadzą do oszczędności kosztów, np. w przypadku drugiego lub trzeciego montażu lub demontażu części.

Dodatkowe oszczędności czasu dzięki zastosowaniu techniki szybkiego przyłączania przy użyciu wstępnie zmontowanego przyłączenia klatkowego

Technika szybkiego i beznarzędziowego przyłączania złączy Han® ES Press zwiększa zalety opcji montażu tylnego. W porównaniu do standardowych technik przyłączania, czas potrzebny na montaż złącza może być skrócony o połowę. Han® ES Press to rodzina wkładów, która opiera się na sprawdzonej technice zacisku klatkowego.

Zoptymalizowane do szybkiego montażu obiektowego, jak również do łatwego mostkowania kontaktów - złącze Han® ES Press

Wystarczy tylko zdjąć izolację z przewodów i włożyć je bezpośrednio do wkładu Han® ES Press. Następnie należy wcisnąć niebieski suwak, a przyłączenie klatkowe szczelnie zamknie przewód, dając w ten sposób niezawodne i odporne na wibracje połączenie. Brak potrzeby zaciskania dodatkowych kontaktów; nie potrzebna żadnych specjalistycznych narzędzi.

Łatwe mostkowanie kontaktów we wkładach

W szafie sterowniczej można znaleźć wiele listew zaciskowych, które rozdzielają lub zbierają przewody elektryczne o tym samym poziomie napięcia w węzłach elektrycznych; liczba przewodów jest wysoka, a przestrzeń na listwy zaciskowe jest ograniczona. Teraz za pomocą złącza Han® ES Press węzły elektryczne lub zwielokrotnienie potencjału można ustawić bezpośrednio na wkładzie. Przewody można łatwo zmostkować poprzez włożenie zworki do wkładu.

Zastosowanie różnych mostków wzdłużnych i poprzecznych zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce i skraca czas montażu. Oprócz zwielokrotnienia potencjału pozwalają one na budowę obwodów typu gwiazda i trójkąt, np. do podłączania czujników. Producenci szaf sterowniczych skorzystają na szybszych procesach przyłączania w produkcji seryjnej i krótszych procesach okablowania, zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność w montażu na obiekcie, bez względu na to, czy stosowane są przewody linkowe czy tulejkowane. Wymienione korzyści dotyczą wszystkich skrzynek zaciskowych stosowanych w turbinach wiatrowych.

Połączenie obu rozwiązań - obudowy z montażem tylnym i wkłady Han® ES Press - umożliwia producentowi szaf bezpieczną pracę, ponieważ skraca proces montażu i pomaga zaoszczędzić miejsce (zwłaszcza dzięki funkcji mostkowania). Zalety te są uzupełnieniem wszystkich innych zalet stosowania złączy w przemyśle wiatrowym. Ogólnie rzecz biorąc, wspierają one realizację oszczędności kosztów w całym łańcuchu wartości w energetyce wiatrowej.

Cutting installation time while assembling industrial connectors
Biuletyn informacyjny - Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych i kosztów zewnętrznych związanych z turbinami wiatrowymi

Proszę skorzystać z poniższego formularza internetowego lub skontaktować się bezpośrednio z naszym ekspertem:

Get in touch
Guanghai Jin
Team Leader of Global Energy Industry Segment Managers
Seminarium internetowe - Upraszczanie konstrukcji szafy elektrycznej

Product sample request

Would you like to benefit from time and cost savings by up to 30% enabled by the new rear mounting options? Request your free sample to get a first impression.