HARTING för vindkraft

Kontaktdon förenklar konstruktionen av kopplingsskåp

Med de nya installationsmöjligheterna på baksidan kan kontaktinsatserna installeras från insidan på kopplingsskåpet. Många installationsprocesser kan förläggas till förinstallationen vilket sparar dyrbar teknikertid då turbinen ska installeras.

Jakten på kostnadsbesparingar är central inom vindkraftsindustrin. Alla komponenter i värdekedjan måste granskas för att konkurrenskraftigt kunna tillhandahålla vindkraftverk på olika marknader. Som tumregel är fokus på att sänka elproduktionskostnaderna vilket åstadkoms genom att sänka kapital- och investeringskostnader (CAPEX), och driftsutgifter (OPEX).

Oavsett hur framgångsrika strategierna är så kan de sänkta kostnaderna inte åstadkommas bara genom att sänka priset på material och komponenter. Det gäller att hitta nya idéer och processer och implementera dem på hela varukedjan. Komponentleverantörerna måste involveras mer i vindkraftsindustrins tillverkningsprocesser. Särskilt lovande är samarbetet inom fältet kopplingsskåpskonstruktion.

Förinstallationer sänker kostnaderna för experter i fält

Chassihusen som går att passa in på baksidan underlättar installationen av kopplingsskåp. Kontaktdons kontaktinsatser kan monteras uteslutande från kopplingsskåpets insida i ett chassihus med skiljevägg på ytan. Den här möjligheten kallas baksidesinstallation och finns för inkapslingar i såväl metall Han® B och plast Han-Eco® B, vilka är kopplingskompatibla. Kontaktinsatserna går att välja fritt, du kan använda antingen standardkontaktdon eller monoblock samt modulära kontaktdon för överföring av olika typer av medier, t.ex. kraft, data och signaler, och för användning med olika förbindningstekniker.

Installation på baksidan – från skåpets insida – med Han® B (starta animeringen med ett klick)

Kontaktdon med kontaktinsatser som kan monteras på baksidan öppnar upp en avsevärd optimeringspotential vid tillverkningen, installationen och driften av kopplingsskåp. De spar tid för förbindning, felminimerar (då de har kodningsmöjligheter) och innebär kostnadsbesparingar, t.ex. då det kommer till de andra eller tredje installationsprocesserna eller då komponenter ska tas bort ur kopplingsskåpet.

Ytterligare tidsbesparingar med snabb förbindning med förladdad burklämma

Den snabba och verktygsfria förbindningstekniken med Han® ES Press innebär ännu större fördelar med installation på baksidan. Jämfört med de vanliga förbindningsteknikerna tar det halva tiden att installera ett kontaktdon. Han® ES Press är en familj med kontaktinsatser som baseras på den beprövade burklämstekniken.

Optimerad för snabb installation i fält samt enkel bryggning av kontakter – kontaktdonet Han® ES Press

Du behöver bara skala av ledarna och sätta dem direkt i kontaktinsatsen Han® ES Press. Sen ska du trycka in det blå ställdonet och den förladdade burklämman försluter ledaren tätt, vilket säkerställer en säker och vibrationsbeständig förbindning. Inget behov att krimpa ytterligare kontakter, du behöver inga specialverktyg.

Enkel bryggning av kontakter i kontaktinsatser

I ett kopplingsskåp kan du hitta många kopplingsplintar som multiplicerar eller samlar elektriska ledare med samma spänningsnivå i elektriska noder, antalet kablar är stort och utrymmet för kopplingsplintar är begränsat. Nu med Han® ES Press kan elektriska noder eller potentialmultipliceringen upprättas direkt vid kontaktinsatsen. Ledare går enkelt att brygga genom att sätta bryggor i isoleringskroppen.

Användningen av olika längsgående och tvärgående bryggor reducerar utrymmesbehov och sparar installationstid. Utöver potentialmultiplicering möjliggör de konstruktion av stjärn- och deltakretsar, t.ex. för att ansluta givare. Kopplingsskåpstillverkare drar fördel av de snabbare förbindningsprocesserna i serieproduktion och av snabbare kablage, samtidigt som den heltäckande funktionaliteten inom fältinstallation bibehålls, oavsett om det är flertrådiga ledare eller ledarändar som används – med eller utan kabelklämmor. Fördelarna ovan gäller för alla kopplingsdosor som används i vindkraftverk.

Då båda lösningarna kombineras – baksidesmonterad kabelkåpa eller chassihus och kontaktinsatsen Han® ES Press – gör detta att skåptillverkaren kan spara tid, då de kortar installationsprocessen och spar utrymme (särskilt tack vare bryggningsfunktionaliteten). Dessa fördelar kompletterar alla övriga fördelar som användningen av kontaktdon innebär inom vindkraftsindustrin. De underlättar kostnadsbesparingar längs med hela varukedjan inom vindkraft.

Cutting installation time while assembling industrial connectors
White Paper – Reducera CAPEX och OPEX-kostnader för vindkraftverk

Använd webbformuläret nedan för att ta direktkontakt med vår expert:

Get in touch
Guanghai Jin
Team Leader of Global Energy Industry Segment Managers
Webbinarium – Enklare kopplingsskåpskonstruktion

Product sample request

Would you like to benefit from time and cost savings by up to 30% enabled by the new rear mounting options? Request your free sample to get a first impression.