HARTING för vindkraft

Kontaktdon ökar värdet på vindkraftsinvesteringar

I det långa loppet kan de komponenter som förenklar installation och underhåll höja värdet på vindkraftverket enormt. Lär dig hur!

Värdet på ett vindkraftverk (wind turbine, WT) mäts inte bara inte bara av investeringarna i maskiner och anläggningsutvecklingen, utan även på det sätt som den används under hela livscykeln. I det långa loppet kan komponenter som förenklar installationen och underhållet höja värdet enormt på anläggningen. Om en vindkraftverkstillverkare använder kontaktdon för elanslutningarna mellan anläggningsmodulerna kan det sänka såväl investeringskostnaderna (CAPEX) och driftskostnaderna (OPEX).

Enkel installation och underhåll av vindkraftverk

Ett bra exempel på en komponent som behöver bytas ofta på ett vindkraftverk är släpringen – gränssnittet mellan det stationära maskinhuset och det roterande navet. Släpringen används för att överföra signalerna till vinklingssystemen som bestämmer infallsvinkeln på rotorbladen.

Det här gränssnittet kan ha en kopplingsbar konstruktion: HARTING:s lösning använder Han-Modular® kontaktinsatser och Han-Modular® modulram.

Släpringsförbindning på ett vindkraftverk

Den kopplingsbara lösningen innebär många fördelar jämfört med permanentanslutet kablage. Släpringen kan bytas ut snabbare vilket kortar ner nedtider. Vid underhåll i serviceverkstaden kan släpringen bytas ut utan att gå in i vinklingssystemet och utan att plocka isär förbindningskablarna. Servicemekanikerna behöver inga specialverktyg i maskinhuset. Det sänker kostnaderna för underhåll och reparationer.

Investeringskostnader under kontroll

Det finns goda möjligheter för kostnadsbesparingar när kontaktdon används vid nyinvesteringar samt för installationskostnaderna. Kraftskåp i vindkraftverk har fortfarande oftast fast kabeldragning.

De har fast kabeldragning och provades under installation i fabrik, sen kopplas förbindningarna från och återkopplas på systemnivån för att upprepa processen efter en ytterligare frånkoppling i fält.

När kontaktdon används snabbar det på installationsprocessen och ökar modulariteten på vindkraftverket. Kontaktdonen innebär även att det är möjligt att modularisera kraftskåpen.

Totala utjämnade kostnader för att producera el

Värdet på kopplingsbara förbindningar för att installera och driva ett vindkraftverk kan illustreras med ett antal olika tillämpningsexempel.

Totala utjämnade kostnader för att producera el

Diagrammet intill visar de områden där kontaktdon förenklar och därmed är kostnadsbesparande vid installation/investering (CAPEX) och drift (OPEX). Det är värt att nämna att det går att göra avsevärda besparingar med kontaktdon även i investeringsfasen, vid installationen och installation i fält. 

Det är kostnadsreducerande vid installation av vindkraftparker då det kortar av installationsprocesserna. Kontaktdon hjälper installationsmekaniker som måste ansluta komponenter i otillgängliga vinklar i maskinhuset och tornet.

I det långa loppet innebär en kostnadsutvärdering på kapitalvaror i ett vindkraftverk att det inte går att undvika användningen av kontaktdon. De initiala kostnaderna för dessa kontaktdon som innebär mindre än 0,5 % av den totala investeringen är redan amorterad efter de första underhållsprocesserna.

Utöver det skulle installationslogistiken snabbt slå i taket med dagens vanliga anläggningsstorlekar (snittet på land: 3,3 MW) utan en modulär konstruktion som använder kontaktdon.

White paper – Reducera CAPEX och OPEX-kostnader för vindkraftverk
HARTING System Solutions for Windenergy

Använd webbformuläret nedan för att ta direktkontakt med vår expert:

Get in touch
Guanghai Jin
Team Leader of Global Energy Industry Segment Managers

Vitbok "Konnektivitet i vindkraftverk"

Lär dig hur kontaktdon kan öka effektiviteten hos ett vindkraftverk och reducera CAPEX- och OPEX-kostnaderna.